Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE

Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6022
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 1 892 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6022
Cena s DPH: 2 290 Kč
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:
povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti
   - obchodní vedení – co je tvoří a co z toho lze delegovat na jiné
   - strategické řízení valné hromady a limity odpovědnosti společníků (akcionářů) za nevýhodné pokyny v jeho rámci
   - péče řádného hospodáře (včetně pravidla podnikatelského úsudku) a její praktické projevy (např. kterak unést důkazní břemeno o vynaložené péči)
   - kdy je zavedení funkčního systému compliance součástí péče řádného hospodáře a co to znamená
   - kdy musí člen orgánu jednající s péčí řádného hospodáře přistoupit k vnitřnímu vyšetřování (internal investigation)
   - povinnost loajality v poslední judikatuře (smí člen orgánu, který je současně smluvním partnerem společnosti, hájit v tomto vztahu vlastní zájem proti zájmu společnosti?)
   - specifika postavení členů dozorčích rad (pravidlo podnikatelského úsudku?)
   - náhrada způsobené újmy a možnost modifikovat její rozsah a způsob
   - další důsledky porušení péče (vydat prospěch, diskvalifikace z funkce)
   - (sankční) ručení člena orgánu za dluhy společnosti v poslední judikatuře, včetně za neřádné odvracení hrozícího úpadku, nová úprava žaloby na doplnění pasiv – pojem, význam, zahraniční zkušenost, přechodná ustanovení
   - postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce
   - společnická žaloba na člena orgánu a hmotněprávní možnosti žalujícího společníka
   - přímá odpovědnost členů statutárních orgánů vůči třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce pro společnost
vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
   - zákonné ručení společníků za dluhy společnosti
   - povinnost loajality společníků, její projevy a důsledky porušení
   - faktický / stínový vedoucí – pojem, důsledky, vztah k dalším pojmům (současně osoba vlivná či ovládající?)
   - vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
   - koncernové „privilegium“ (koncept Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
   - náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nástroje ochrany mimostojících společníků
   - povinnosti vlivných / ovládajících a řídících osob při odvracení hrozícího úpadku ovlivněné / ovládané / řízené společnosti a odpovědnost za jejich porušeníKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
20.10.
2020
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE seminář
BOVA     2 090 Kč s DPH
20.10.
2020
Staňte se specialistou projektového a procesního managementu
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
21.10.
11.11.
2020
Sestavte si rodokmen aneb jak na to
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
21.10.
2020
Jak převést soukromou lékařskou praxi na s.r.o.
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
21.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
21.10.
2020
Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.10.
2020
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
22.10.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
22.10.
21.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
22.10.
10.12.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.10.
2020
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   12 990 Kč 
24.10.
2020
2.1.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
25.10.
27.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
25.10.
2020
10.1.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
27.10.
15.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
27.10.
23.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
27.10.
15.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
27.10.
23.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
29.10.
2020
4.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   9 990 Kč 
29.10.
2020
18.2.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 236 termínů