On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka

On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pracovni-pravo/kurz-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0013.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.11. - 04.11.2020   
Popis termínu: 3. – 4. 11. 2020; 9:00–13:00
Cena bez DPH: 4 590 Kč https://www.vox.cz/pracovni-pravo/kurz-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0013.htm
Popis ceny: kód: 2003070 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200307A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307C - 15 606 Kč + D
Lektor: JUDr. Petr Bukovjan , JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Bukovjan specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: advokát, odborník na pracovněprávní problematiku
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

1. den • 3. 11. 2020; 9:00–13:00 • JUDr. Petr Bukovjan Vznik, změny a skončení pracovního poměru, překážky v práci – vybrané změny a problémy (zejména v návaznosti na novelu ZP a aktuální situaci) Vznik pracovního poměru: • způsoby vzniku pracovního poměru – kdy pracovní smlouva a kdy jmenování, • druh práce a „problém“ s pracovní náplní, chyby vztahující se ke zkušební době a pracovnímu poměru na dobu určitou, • odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se), NOVELA ZP: omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě, • vstupní lékařská prohlídka. Změny pracovního poměru: • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru, • převedení zaměstnance na jinou práci (např. ze zdravotních důvodů nebo ve vazbě na rozvázání pracovního poměru). Skončení pracovního poměru: • rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru, • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru, • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení, • NOVELA ZP: výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe, • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti, • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, NOVELA ZP: změna u skončení dohody o provedení práce, nová obsahová náležitost potvrzení o zaměstnání, • doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), NOVELA ZP: zásadní změny právní úpravy v této oblasti (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.). Překážky v práci: • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů), • péče o dítě v souvislosti s omezením prezenční výuky, ošetřovné dle mimořádného zákona a pracovněprávní důsledky s tím spojené, • NOVELA ZP: dlouhodobá péče, pracovní volno k práci s dětmi a mládeží, • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby), problémy spojené s Covid-19. 2. den • 4. 11. 2020; 9:00–13:00 • JUDr. Dominik Brůha., Ph.D., advokát Koncepční změny právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021: • vyjádření dovolené tzv. v hodinách, • převádění dovolené, dovolená v době svátku, • příklady výpočtů dovolené v hodinách od r. 2021, nové vzorce výpočtů, • porovnání příkladů výpočtů podle staré a nové právní úpravy, • příklady zápočtů překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.), • výkladové problémy – změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce, přečerpání dovolené a řešení důsledků, dovolená uvolněných zastupitelů aj., • nová úprava krácení dovelené, příklady, • změny v dodatkové dovolené, příklady výpočtů, Novinky ve vysílání zaměstnanců od 30. 7. 2020: • zvýšení administrativní náročnosti pro zaměstnavatele, • dopad na cestovní náhrady, • příplatky, důsledky do praxe, • přístup k informacím při mezinárodním vysílání. Sdílené pracovní místo od 1. 1. 2021: • job-sharing a jeho uplatnění v rámci slaďování pracovního a soukromého života, • atypické formy rozvrhování pracovní doby při sdílení pracovního místa, • dopady na odměňování, • vzor dohody. Ostatní změny vyvolané novelou ZP: • navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy a nový způsob jejich valorizace, • dílčí korekce v oblasti průměrného výdělku. Zodpovězení dotazů účastníků, aktuality ke dni konání semináře.
Kurz je zařazen v sekcích

Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
31.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
Aktuální situace kolem koronaviru pohledem mzdové a personální agendy
INTEGRA CENTRUM     800 Kč s DPH
e-learning
On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   u vašeho počítače   4 590 Kč 
3.11.
4.11.
2020
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
4.11.
2020
Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
VOX   Praha   6 990 Kč 
4.11.
5.11.
2020
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
4.11.
2020
GENERACE X a Y - zvládání změny na trhu práce
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
5.11.
2020
ON-LINE webinář Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
5.11.
2020
Plnění povinného podílu za rok 2020
ANAG   Brno   1 810 Kč 
5.11.
2020
Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
Jak na přípravu Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
6.11.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
6.11.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
6.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
7.11.
12.12.
2020
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 452 termínů