On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line vysílání: Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
25.11.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Úvod do problematiky. Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely: Základní informace pro jaké účely se stanovuje průměrný výdělek. Rozhodné období, ze kterého se průměrný výdělek zjišťuje. Započitatelnost příjmů pro výpočet průměrného výdělku. Formy průměrného výdělku – hodinový, měsíční. Pravděpodobný výdělek. Další specifické situace při zjišťování průměrného výdělku – průměrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úraze, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Zásadní změna při dodržení průměrného výdělku na úrovni minimální nebo zaručené mzdy s platností od 30. 7. 2020. Základní pojmy – rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy: • kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy, • kdo je odměňován platem, informace o výši tarifního platu, • právní předpisy o mzdě, platu, • formy mzdy, • co není mzdou, platem. Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou: • minimální mzda, • zaručená mzda – nejnižší úroveň zaručené mzdy, postupy zaměstnavatele, určení mzdy, smluvní mzda, principy odměňování – „za stejnou práci stejná mzda“. Zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Nařízení vlády o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem: • nejnižší úroveň zaručeného tarifního platu, • způsoby zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Společná ustanovení o mzdě, platu a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – obsluha mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce. Splatnost a výplata mzdy, převod mzdy na jeden účet, který zaměstnanec zaměstnavateli sdělí, dopady při zpoždění výplaty mzdy, platu nebo odměny. Výpočty – příplatkové nárokové složky ke mzdě, platu, odměna za pracovní pohotovost: • příplatek za přesčas, • příplatek za svátek, • příplatek za sobotu a neděli, • příplatek v noci, • příplatek ve ztíženém pracovním prostředí, • zvláštní příplatek, • příplatek za vedení, • příplatek za dělenou směnu, • odměna za pracovní pohotovost, • smluvní mzda sjednaná s přihlédnutím k práci přesčas. Nenárokové složky ke mzdě, platu: • prémie, odměny, • osobní příplatek – osobní ohodnocení. Výpočet dovolené v roce 2020 a podle nových pravidel od 2021. • krácení dovolené, • výpočet dovolené u nerovnoměrné pracovní doby, • výpočet dovolené u zkáceného úvazku, • výpočet dovolené u mateřské dovolené. Zásadní změny ve výpočtu dovolené. Dovolená podle odpracovaných hodin rok 2021. Zásadní změny ve výpočtu dovolené. Dovolená podle odpracovaných hodin rok 2021. Dovolená podle týdenní pracovní doby zaměstnance, změny úvazku, doby, které se považují jako doby odpracovaná, dovolená u neomluvené absence. Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené pro rok 2021. Porovnání s rokem 2020. Řešení přeplatků na dovolené. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2021. Výpočet náhrady za újmu na zdraví zaměstnance při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Nové postupy od 1. 1. 2021. Dotazy a diskuze.