On-line seminář: DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, aktuálně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line vysílání: Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
VOX   u vašeho počítače   1 790 Kč 
3.11.
2020
ON-LINE webinář Přeshraniční transakce v 10 nejdůležitějších oblastech • v příkladech včetně řešení s ohledem na významnou novelu ZDPH od 1. 1. 2021
ANAG   Liberec   1 562 Kč 
6.11.
2020
On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
12.11.
2020
On-line vysílání: Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
25.11.
2020
On-line vysílání: Daňové a účetní rozinky roku 2020 – XXV. ročník
VOX   u vašeho počítače   6 990 Kč 
26.11.
28.11.
2020
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní
VOX   Praha   2 590 Kč 
10.12.
2020
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
10.12.
2020

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně), • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a), • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených, • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69, • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz, • daňový doklad při vývozu zboží (33a), • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16), • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24, • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, • souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání, • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d). Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020 a podle legislativního stavu ke dni konání semináře.