Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
16.2.
19.2.
2021
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
12.4.
2021
Zajištění a utvrzení dluhu
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
26.4.
2021
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
10.5.
2021
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
24.5.
2021
Smluvní a závazkové právo
BOVA   Doksy   9 980 Kč s DPH
10.6.
2021

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
• zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
• stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
• relativní / absolutní / částečná neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury ke konceptu relativní neplatnosti, k pojmu veřejný pořádek, a kdy je rozpor s ním „zjevný“, k neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy, se zákonem či jeho obcházení anebo pro počáteční nemožnost plnění)
• forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, prostý e-mail coby
• omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášeními druhé strany ve smlouvě)
• účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, která právní jednání ne/lze podmiňovat, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody, jednostranné určení takové adresy?)
• relativní neúčinnost právního jednání, režim relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
• výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)