On-line vysílání: Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020

On-line vysílání: Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/on-line-kurzy-a-webinare/kurz-on-line-vysilani-inventarizace-majetku-a-zavazku-nalezita-priprava-na-ucetni-zaverku-sestavenou-k-31-12-2020-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  18.11.2020   
Popis termínu: 18. 11. 2020; 9:00–14:00
Cena bez DPH: 1 990 Kč https://www.vox.cz/on-line-kurzy-a-webinare/kurz-on-line-vysilani-inventarizace-majetku-a-zavazku-nalezita-priprava-na-ucetni-zaverku-sestavenou-k-31-12-2020-0001.htm
Popis ceny: kód: 20A8100 - 1 990 Kč + DPH Základní cena
Lektor: Ing. Jiří Vrba
Více informací o kurzu
Lektor - profil: auditor, soudní znalec
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací. Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku: • formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes, • zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace), • ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací, • vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ), • příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.). Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele). Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech: • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví, • rozšíření požadavků na provedení inventarizací, • vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů), • prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek), • aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů). Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací: • návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění, • reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.), • návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky, • přípravné práce, • průběh inventarizací, • vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů. Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady: • účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů, • Interpretace Národní účetní Rady I-39 „Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku“, • proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování, • problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy), • ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů, • věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace. Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku: • specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná), • specifika u pasiv, • majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví), • majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe. Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace: • povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn, • obecné přístupy auditora, • pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích, možné alternativy postupů při mimořádných událostech (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jinch událostí hodných zřetele), • možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně, • vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací. Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací: • nedostatečná připravenost, • neprůkaznost inventarizací, • neúplnost inventarizací, • proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů, • možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací. Zásadní očekávané změny v provádění inventarizací: • návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví – stručný nástin koncepčního rámce Připravuje se paragrafové znění – předpoklad možné účinnosti…, • předpoklad vzniku samostatné prováděcí vyhlášky k inventarizacím – snížení rozsahu povinností a formálních požadavků. Závěr: • praktické příklady z praxe, • jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce, • možnosti vymáhání mank a škod, • stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod, • případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách, • judikát: inventurní manko a DPH.
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
29.10.
30.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
31.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
1.11.
2020
3.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
1.11.
2020
17.1.
2021
IFRS - základní koncepce
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
2.11.
2020
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
VOX   u vašeho počítače   4 770 Kč 
2.11.
26.11.
2020
On-line vysílání: Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
2.11.
2020
ON-LINE webinář DPH v roce 2020 a změny pro rok 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
2.11.
2020
Maraton s Ivanou Pilařovou
INTEGRA CENTRUM     2 600 Kč s DPH
3.11.
2020
On-line vysílání: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro rok 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
3.11.
2020
On-line vysílání: Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
VOX   u vašeho počítače   1 790 Kč 
3.11.
2020
Specialista na s. r. o.
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
3.11.
18.11.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.11.
22.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
3.11.
2020
12.1.
2021
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
4.11.
2020
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 729 termínů