Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Daňový profesionál® – kompletně (on-line)
VOX   PRAHA - Nové Město   36 480 Kč 
2.2.
16.3.
2021
On-line seminář: Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   PRAHA - Nové Město   16 800 Kč 
8.2.
18.2.
2021
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
17.5.
2021
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
19.5.
2021

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

1. seminář 8. 2. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 9. 2. 2021; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 10. 2. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček 4. seminář 10. 2. 2021; 14:15–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 5. seminář 11. 2. 2021; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 6. seminář 15. 2. 2021; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 7. seminář 15. 2. 2021; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 8. seminář 16. 2. 2021; 9:00–16:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 9. seminář 17. 2. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová 10. seminář 18. 2. 2021; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady v širších právních souvislostech • Mgr. Magdaléna Vyškovská