Daňový profesionál® – kompletně

Daňový profesionál® – kompletně 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danovy-profesional-kompletne-0015.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.02. - 16.03.2021   
Popis termínu: 2. 2. – 16. 3. 2021
Cena bez DPH: 36 480 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danovy-profesional-kompletne-0015.htm
Popis ceny: kód: 2100500 - 36 480 Kč + DPH Základní cena
Lektor: Bc. Marta Šťastná , Ing. Ilona Součková , Ing. Václav Zíka , Ing. Ivo Šulc , Mgr. Magdaléna Vyškovská , Ing. Jana Pilátová , Ing. Jan Koreček , Bc. Zdeněk Vondrák , Lektor bude upřesněn , Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. , Ing. Radek Neužil, LL.M. , Mgr. Markéta Hlavinová , Ing. Otakar Machala , Ing. Matěj Nešleha , JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. , Ing. Julie Vasko
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková Generální finanční ředitelství
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Václav Zíka MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Ivo Šulc daňový poradce
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Mgr. Magdaléna Vyškovská daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Generální finanční ředitelství – Oddělení majetkových daní a daně silniční
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů, Ministerstvo spravedlnosti
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce se specializací na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový legislativec MF ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňová poradkyně se specializací na nemovitosti a majetkové daně
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek. 1. MODUL 2. – 3. 2. 2021; 9:00–17:00 • Daňový řád, daňový systém ČR • Bc. Zdeněk Vondrák 2. MODUL 8. – 18. 2. 2021 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 8. 2. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 9. 2. 2021; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 10. 2. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • lektor bude upřesněn 4. seminář 10. 2. 2021; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 5. seminář 11. 2. 2021; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 6. seminář 15. 2. 2021; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 7. seminář 15. 2. 2021; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 8. seminář 16. 2. 2021; 9:00–16:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 9. seminář 17. 2. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová 10. seminář 18. 2. 2021; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská 3. MODUL 23. – 25. 2. 2021 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 23. 2. 2021; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Matěj Nešleha 2. seminář 24. 2. 2021; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná 3. seminář 25. 2. 2021; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Ing. Otakar Machala 4. MODUL 1. – 4. 3. 2021 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 1. 3. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 2. 3. 2021; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 3. seminář: 3. 3. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 4. seminář 4. 3. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o dani z nemovitých věcí • Ing. Jan Koreček 5. MODUL 9. – 10. 3. 2021; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní I. • Ing. Jana Pilátová 6. MODUL 15. – 16. 3. 2021; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní II. • Ing. Jana Pilátová
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
26.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
26.10.
2020
DPH v roce 2020 a změny pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
26.10.
2020
On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
26.10.
2020
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
27.10.
2020
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
27.10.
15.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
27.10.
15.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
27.10.
23.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
27.10.
23.12.
2020
DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
29.10.
30.10.
2020
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
29.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   9 990 Kč 
29.10.
2020
18.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
29.10.
2020
4.3.
2021
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
30.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
IFRS - základní koncepce
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
2.11.
2020
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
VOX   u vašeho počítače   4 770 Kč 
2.11.
26.11.
2020
  Stránka 1 z 40   Další
20 z 782 termínů