Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line seminář: Aktuality v účetnictví a daních 2020/2021 – komplexní přehled změn pro praktiky
VOX   PRAHA - Nové Město   2 390 Kč 
4.2.
2021
Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 a v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
10.2.
2021
DANĚ Z PŘÍJMŮ 2020/2021 v příkladech - aktuality a nejčastější chyby
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
10.2.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DANĚ Z PŘÍJMŮ 2020/2021 v příkladech - aktuality a nejčastější chyby
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
10.2.
2021
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - výklad a souvislý příklad
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.2.
2021
On-line seminář: Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
VOX   PRAHA - Nové Město   2 390 Kč 
15.2.
2021
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2020 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
16.2.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2020 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
16.2.
2021
On-line seminář: Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)
VOX   PRAHA - Nové Město   6 070 Kč 
23.2.
25.2.
2021
On-line seminář: Daň z příjmů právnických osob (příklady)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 690 Kč 
25.2.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
5.3.
2021
Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021
VOX   PRAHA - Nové Město   2 590 Kč 
17.3.
2021
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.3.
2021
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   PRAHA - Nové Město   2 590 Kč 
13.4.
2021
Zdaňování ve vztahu k zahraničí
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
12.5.
2021
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
12.5.
2021
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací
VOX   PRAHA - Nové Město   4 390 Kč 
20.5.
21.5.
2021
Daňové minimum nejen pro neúčetní profese
VOX   PRAHA - Nové Město   2 490 Kč 
21.5.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 25 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob jako například: Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech) • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek) • daňové ošetření dluhů • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) • problematika ceny obvyklé • zdaňování bezúplatných příjmů • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně zpětného uplatnní daňové ztráty • uplatňování slev na dani • finanční a operativní leasing • podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů • opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další. Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy. Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.