Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.5.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
Fúze – sloučení a splynutí
   - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne
   - Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období
   - Ocenění jmění pro fúzi – provázanost se zvyšováním základního kapitálu nástupnické společnosti.
   - Zobrazení přecenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti, daňové konsekvence přeceněných aktiv, zaúčtování odložené daně.
   - Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi.
   - Sloučení mateřské a dceřiné společnosti
   -
• sloučení bez znaleckého ocenění zanikající dceřiné společnosti
   -
• možnost přecenění zanikající dceřiné společnosti
   - Novinky pro přeshraniční fúze – povinnost hlášení daňových konstrukcí s cílem získání daňové výhody, zdanění při odchodu (exit tax), zneužití práva
Rozdělení – rozštěpení a odštěpení
   - Vhodnost využití odštěpení pro podnikatelské cíle.
   - Povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti při vzniku nové nástupnické společnosti.
   - Komplikace při vedení účetnictví nástupnické společnosti před jejím datem zápisu do obchodního rejstříku.
   - Vhodné stanovení rozhodného dne s ohledem na vznik účetní jednotky před vznikem právnické osoby.