Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací, aktuality v roce 2020 a pro rok 2021

Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací, aktuality v roce 2020 a pro rok 2021 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/inventarizace-majetku-a-zavazku-u-usc-a-prispevkovych-organizaci-aktuality-v-roce-2020-a-pro-rok-2021-1563
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  24.11.2020   
Cena bez DPH: 1 322 Kč https://www.integracentrum.cz/inventarizace-majetku-a-zavazku-u-usc-a-prispevkovych-organizaci-aktuality-v-roce-2020-a-pro-rok-2021-1563
Cena s DPH: 1 600 Kč
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je připravit posluchače na provedení inventarizace a seznámit je s aktualitami v oblasti daní a účetnictví pro rok 2021.

Program webináře:

 • Inventarizace majetku a závazků
  • Stručná rekapitulace předpisů pro rok 2020, poslední novela inventarizační vyhlášky, časté chyby při její aplikaci, doporučení pro rok 2020, cíle inventarizace
  • Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci - dle vnitřního kontrolního systému
  • Prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy
  • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2020, zapracování rozhodného dne
  • Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí
  • Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
  • Jak v roce 2020 správně provést inventuru účtu 403 - investiční transfery
  • Příklady inventarizačních evidencí - inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
  • Příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
  • Příprava účetních záznamů
  • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví - příklady kontrolovaných údajů
  • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
  • Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota
  • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
  • Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody.
  • Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.
  • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů
  • Příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
  • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
  • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.
  • Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení
 • Aktuality v roce 2020
  • Závažná zjištění nově pro všechny účetní jednotky
  • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC
  • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy
 • Očekávané změny v roce 2021
  • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů
  • Připravovaná novela vyhlášky o FKSP
  • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývojeKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.10.
2020
DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
29.10.
30.10.
2020
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
29.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   9 990 Kč 
29.10.
2020
18.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
29.10.
2020
4.3.
2021
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
30.10.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
1.11.
2020
3.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
1.11.
2020
17.1.
2021
IFRS - základní koncepce
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
2.11.
2020
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
VOX   u vašeho počítače   4 770 Kč 
2.11.
26.11.
2020
On-line vysílání: Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
2.11.
2020
ON-LINE webinář DPH v roce 2020 a změny pro rok 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
2.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   8 990 Kč 
2.11.
21.12.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
Maraton s Ivanou Pilařovou
INTEGRA CENTRUM     2 600 Kč s DPH
3.11.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
3.11.
2020
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
On-line vysílání: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro rok 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
3.11.
2020
  Stránka 1 z 44   Další
20 z 868 termínů