Zdravotní pojištění 2021 • změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Zdravotní pojištění 2021 • změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-2021-o-zmeny-a-situace-resene-zamestnavatelem-v-dobe-krize/pS60.22872/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.11.2020   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Olomouc (olomouc)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-2021-o-zmeny-a-situace-resene-zamestnavatelem-v-dobe-krize/pS60.22872/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: DANĚK Antonín Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty  Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění • na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení plateb za „státní pojištěnce“ s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.


  Kdy zaměstnavatel plní/neplní ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance? • Kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem? • Kdy vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele? • Výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí – příjmy nepodléhající odvodu pojistného. • Oznamovací povinnost zaměstnavatele – jaké podmínky platí při přihlašování a odhlašování zaměstnanců?


  Minimální vyměřovací základ • Nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie, dopočty a doplatky do zákonného minima. • Souběžné příjmy. • Výkon funkce. • Příjmy po skončení zaměstnání – odměny, konkurenční doložka. • Souběh zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ).


  Nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění • vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. • Překážky v práci na straně zaměstnance – nemoc, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská. • Překážky v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění. • Dohoda o neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.


  Nekolidující zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění, role evidence zaměstnance na Úřadě práce.


  Problémy při placení pojistného • Kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále nevymáhá? • Splátky • Kdy a jak žádat o prominutí penále – je nutno vyměřené penále předem uhradit? • Jaké podmínky musejí být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli vstříc?


  Skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená. • Platné i neplatné rozvázání pracovního poměru. • Ochranná lhůta.


  Zaměstnávání osob ze zahraničí • pendleři • Brexit


  Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění • Odpuštění záloh • Kdy OSVČ není povinna platit zálohy, zúčtování roku 2020, vliv karantény.


  Postupy u dohod • základní zásady • přihlašování a odhlašování zaměstnanců • řešení minima • sčítání příjmů • souběh s pracovní smlouvou


  Účastníci obdrží pracovní materiál • možnost individuálních konzultací, dotazů a diskuze po skončení semináře.
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
31.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   u vašeho počítače   4 590 Kč 
3.11.
4.11.
2020
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
3.11.
2020
ON-LINE webinář Zásadní informace pro práci personalistů a mzdových účetních
ANAG     1 562 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
4.11.
2020
Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
VOX   Praha   6 990 Kč 
4.11.
5.11.
2020
GENERACE X a Y - zvládání změny na trhu práce
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
5.11.
2020
ON-LINE webinář Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
5.11.
2020
Plnění povinného podílu za rok 2020
ANAG   Brno   1 810 Kč 
5.11.
2020
Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
Jak na přípravu Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
6.11.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
6.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
7.11.
12.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
7.11.
20.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
7.11.
20.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
7.11.
12.12.
2020
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 450 termínů