Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář

Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5971
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.06.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5971
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
• Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad
• Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování – novely občanského soudního řádu a správního řádu, daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí předpisy, nástup e-Governmentu
• Způsoby doručování – doručení prostřednictvím datové schránky, pořadí způsobů doručování, priorita elektronické formy
• Adresa pro doručování a princip tzv. „povinné doručovací adresy“, dosílka, doručení vyvěšením na úřední desce
• Zmocněnec pro doručování písemností, opatrovník osoby neznámého pobytu
• Konkrétní postupy při doručování, vzory obálek, uložení zásilek, náhradní doručení (doručení fikcí), vyloučení náhradního doručení, vyslovení neúčinnosti doručení, prominutí zmeškání lhůty
• Vztahy zákona o datových schránkách k občanskému zákoníku a procesním předpisům
• Datové schránky – povinní a dobrovolní uživatelé, oprávněné a pověřené osoby, administrátor, podepisování datových zpráv, účinky doručení do datové schránky, druhy a rozdíly jednotlivých datových schránek, aktuální novely
• Právní úprava podání, jeho možnosti a rozdíly oproti doručování
• Zasílání hmotněprávních úkonů v oblasti občanského a pracovního práva
• Stanovisko pléna Nejvyššího soudu k elektronickému doručování a podávání písemností, aktuální judikatura
• Dotazy, diskuse, praktická doporučení a příklady

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.2.
2021
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
9.2.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
9.2.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.2.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
16.2.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.2.
2021
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
BOVA     2 390 Kč s DPH
25.2.
2021
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
BOVA     2 890 Kč s DPH
4.3.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA     2 890 Kč s DPH
9.3.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA     2 990 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA     2 790 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
16.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA     2 790 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
BOVA     2 390 Kč s DPH
18.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
BOVA     2 790 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
BOVA     2 790 Kč s DPH
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
BOVA     2 690 Kč s DPH
23.3.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 84 termínů