Smlouva o dílo - ON-LINE seminář

Smlouva o dílo - ON-LINE seminář Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5961
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.03.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5961
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D. docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se věnuje kompletnímu rozboru druhého nejfrekventovanějšího smluvního typu v České republice, a to smlouvě o dílo. Výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů. Seminář je vysoce prakticky zaměřen - součástí semináře jsou praktické rady pro uzavírání smlouvy o dílo z pohledu objednatele i zhotovitele, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z odborného programu semináře:
• odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů
• plná dispozitivita právní úpravy?
• podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí?
• příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o dílo
• provádění díla – jak, kým, kdy?
• jaká je role objednatele při provádění díla?
• důsledky nevhodných pokynů a věcí předaných objednatelem na provedení díla
• vlastnické právo ke zhotovované věci
• předání a převzetí díla (význam předávacího protokolu a důsledky nepřevzetí díla)
• jak správně určit cenu díla, aby došlo k eliminaci rizik pro obě strany a současně nebyla smlouva neplatná?
• způsoby placení ceny
• vícepráce a jejich problémové otázky
• odpovědnost za vady díla – kompletní rozbor
• nároky z vad vs. náhrada škody
• odpovědnost subdodavatelů
• vypořádání po odstoupení od smlouvy o dílo
• určení rozsahu bezdůvodného obohacení v důsledku neplatné smlouvy o dílo
• využití tzv. FIDIC u smlouvy o dílo
• vybrané smluvní možnosti pro objednatele/zhotovitele
• další otázky
• diskuze



Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.3.
2021
Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.3.
2021
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
12.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
12.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
13.3.
29.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
13.3.
29.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
13.3.
15.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
13.3.
15.5.
2021
Smlouvy a software - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
15.3.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
STUDIO W   Praha   7 744 Kč s DPH
15.3.
16.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
STUDIO W     7 744 Kč s DPH
15.3.
16.3.
2021
GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.3.
2021
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
16.3.
2021
Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
16.3.
2021
Aktuální významná judikatura Nejvyššího soudu ČR v letech 2019 - 2021 v oblasti věcných práv podle "nového" občanského zákoníku - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
17.3.
2021
Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
17.3.
2021
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
19.3.
7.5.
2021
Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
22.3.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 252 termínů