Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytov

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na aktuální novinky českého e-Governmentu, včetně aktuálních letošních nových zákonů – zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, a novely zákona o bankách č. 49/2020 Sb. zavádějící projekt elektronické bankovní identity (bankID), na jejichž přijetí se lektor autorsky podílel.

Další část se věnuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a českým adaptačním zákonům (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;) a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci). Nařízení eIDAS upravuje většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické podpisy, pečetě a razítka, elektronické dokumenty a jejich právní relevanci až po elektronické doručování. Vytváří obecné právní prostředí pro elektronizaci agend a právního styku a týká se soukromé i veřejné sféry.

Seminář je doplněn tématy e-Commerce, zejména elektronického právního jednání v občanském a pracovním právu a odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.

Seminář je určen pro profesionální uživatele a zájemce o služby českého e-Governmentu, zejména úředníky a další zaměstnance orgánů veřejné moci, podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory, notáře, soudní exekutory, IT specialisty, procesní specialisty a korporátní inovátory.

Odborný program semináře:
• e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy
• právní rámec elektronizace právního styku
• nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
• novela zákonů zavádějící projekt SONIA / bankID
• nařízení eIDAS
• zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
• zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
• pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u elektronických transakcí
• elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
• elektronická identifikace, prostředky identifikace, význam a použití
• služby elektronického doporučeného doručování, využití datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
• specifika v zákoníku práce
• aktuální judikatura
• odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
• dotazy, diskuse, praktická doporučení, příklady