Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)

Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy) Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5756
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10. - 14.10.2020    1 den
Cena bez DPH: 4 611 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5756
Cena s DPH: 5 580 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +260 Kč/os. .
Lektor: Mgr. Marie Janšová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Marie Janšová partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

1. den semináře – 5. října 2020

Tento první seminář se zaměří na okruhy a otázky související s výběrem zaměstnanců, postupem před vznikem pracovněprávního vztahu, včetně vymezení nelegální práce, vznikem pracovněprávního vztahu, rozdíly a obsahem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, změnami pracovního poměru, ale i na otázky týkající se výkonu práce z domova (tzv. homeoffice), sdíleného pracovního místa, změn odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců či zákazu konkurence. Témata, která byla dotčena aktuální novelou zákoníku práce budou probírána detailně.

Výběr témat z obsahu 1. dne semináře:
• Zásady pracovního práva a jejich aplikace v praxi
• Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace
• Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru, pre-employment screening
• Švarcsystém, rozlišení mezi outsourcingem (poskytováním služeb) a agenturním zaměstnáním, nelegální práce
• Pracovní smlouva, DPP, DPČ – náležitosti, další obvyklá i méně specifická ujednání, konkurenční doložka,
Sdílené pracovní místo
• Homeoffice
Doručování v pracovněprávních vztazích
• Ochrana osobních údajů zaměstnanců (GDPR v personální praxi) – stručný exkurz
• Změny pracovního poměru – pracovní cesta, převedení na jinou práci
Změny ve vysílání zaměstnanců
• Pracovní řád, vnitřní předpisy
A další aktuality a novinky v pracovněprávní legislativě a vybrané problematické otázky……

2. den semináře – 14. října 2020

Druhý den semináře se zaměří na okruhy a otázky související se skončením pracovního poměru a dále na jednotlivé kapitoly obsahu pracovního poměru – odměňování, pracovní dobu, nová právní úprava dovolené či překážky v práci (včetně částečné nezaměstnanosti a souvisejících otázek týkající se např. čerpání kurzarbeitu) a další. Stručně se budeme věnovat též pracovněprávní odpovědnosti, vztahu zaměstnavatele s odborovými organizacemi a novelizované úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Témata, která byla dotčena aktuální novelou zákoníku práce budou probírána detailně. Součástí tohoto dne semináře budou i informace o právech a povinnostech zaměstnavatelů s ohledem na omezení provozu jejich fungování v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a posouzení jednotlivých překážek v práci.

Výběr témat z obsahu 2. dne semináře:
• Praktický postup při skončení pracovního poměru; disciplinární postupy a interní šetření, hromadné propouštění, odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
• Odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy
• Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přesčasová práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby
Nová úprava dovolené
Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost; aplikace kurzarbeitu)
• Mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené, otcovská
• Pracovněprávní odpovědnost – stručný přehled
• Spolupráce s odborovými organizacemi a zástupci zaměstnanců – stručný přehled
• Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – stručný přehled
• A další vybrané problematické otázky……Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   10 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   11 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   11 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
5.10.
14.10.
2020
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU - praktikum
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
6.10.
2020
Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
6.10.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
7.10.
2020
Online seminář: Velká novela Zákoníku práce
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
8.10.
2020
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
9.10.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   11 990 Kč 
11.10.
13.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   11 990 Kč 
11.10.
13.12.
2020
Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
12.10.
2020
Právní minimum pro asistentky
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
13.10.
2020
TĚHOTENSTVÍ, MATEŘSTVÍ, RODIČOVSTVÍ A VÝKON PRÁCE - z pracovněprávního a mzdového pohledu
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
14.10.
2020
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.10.
2020
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 157 termínů