Začínající účetní • třídenní seminář • 14., 23. a 5. 11. 2020

Začínající účetní • třídenní seminář • 14., 23. a 5. 11. 2020 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zacinajici-ucetni-o-tridenni-seminar-o-14-23-a-5-11-2020/pS20.22823/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10.2020   
Popis termínu: 9.00 - 14.30
Místo: Olomouc (olomouc)
Cena bez DPH: 4 455 Kč https://www.anag.cz/zacinajici-ucetni-o-tridenni-seminar-o-14-23-a-5-11-2020/pS20.22823/
Popis ceny: 5390.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: JORDOVÁ Vladimíra Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé účetníKurz je pro omezený počet posluchačů. Účastníci semináře obdrží materiály vypracované lektorem, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a odbornou publikaci Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 v ceně 659,- Kč (ANAG 01/2020) a všichni absolventi kurzu získají osvědčení o účasti. • 1. den • 14. října 2020

 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy

 • obsah účetnictví, účetní období

 • účetní zásady

 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele

 • metody oceňování

 • vnitřní účetní předpisy - směrnice

 • okamžik uskutečnění

 • cizí měna

 • zásadní změny z titulu změny zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy

 • součásti roční účetní závěrky

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence , základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy

 • 2. den • 23. října 2020

 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej

 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace

 • úvěry • zálohy • leasing

 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet

 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace

 • účtování o zaměstnancích

 • ostatní pohledávky a závazky

 • 3. den • 5. listopadu 2020

 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení

 • zjištění hospodářského výsledku

 • struktura vlastního kapitálu a účtování

 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni

 • sankce

 • na závěr každého dne - diskuze a odpovědi na Vaše dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
29.9.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
VOX   Praha   4 790 Kč 
29.9.
30.9.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
VOX   Praha   2 990 Kč 
29.9.
2020
Začínající účetní • třídenní seminář
ANAG   Praha   5 777 Kč 
29.9.
2020
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně modelových příkladů
VOX   Praha   2 590 Kč 
30.9.
2020
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020
VOX   Praha   7 170 Kč 
30.9.
12.10.
2020
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
30.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.9.
2020
Cestovní náhrady • výpočet • zaúčtování a zdanění
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
30.9.
2020
Nejnovější informace v oblasti daní a účetnictví 2020/2021 • přehled změn • daňový balíček 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
30.9.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Brno   1 810 Kč 
30.9.
2020
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
1.10.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb po novele • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit • speciál pro příspěvkové organizace
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
1.10.
2020
On-line vysílání: Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
1.10.
2020
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 472 termínů