DPH – novela zákona 2020 účinná od 1.9.2020 • výhled 2021 se zásadními změnami u přeshraničního obchodu

DPH – novela zákona 2020 účinná od 1.9.2020 • výhled 2021 se zásadními změnami u přeshraničního obchodu Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dph-novela-zakona-2020-ucinna-od-1-9-2020-o-vyhled-2021-se-zasadnimi-zmenami-u-preshranicniho-obchodu/pS40.19133/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.12.2020   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Karlovy Vary (karlovy-vary)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/dph-novela-zakona-2020-ucinna-od-1-9-2020-o-vyhled-2021-se-zasadnimi-zmenami-u-preshranicniho-obchodu/pS40.19133/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ZDRAŽIL Vladimír Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.


Cíl semináře: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2020 a výhled 2021


Program semináře:


novela ZDPH 2020 • pod č. 343/2020 Sb. byla vydána novela ZDPH 2020 s účinností od 1.9.2020

 • změny sazeb na základě sazbové novely k 1.5.2020 /postup při změně sazby daně dle Metodických informací z 16.12.2019 a 11.3.2020 a 29.6.2020 s důrazem na dodávky tepla, teplé vody a piva/, závodní stravování a DPH a od 1.7.2020 /ubytování a kulturní a sportovní akce/

 • anticovidová opatření v DPH v návaznosti na Daňový řád a ZDPH

 • nová úprava call-off stock, úplně nový paragraf 18 v novele ZDPH 2020, problémy s naplněním dikce a kolize se vznikem provozovny v JČS

 • řetězové obchody a jejich novelizovaná úprava /tj. určení osvobozeného plnění v rámci vícenásobné fakturace/

 • prokazování přepravy u dodávek do JČS v závislosti na volbě dodací podmínky

 • souhrnné hlášení a důsledky případného nesouladu s přiznáním k DPH

 • služby související s dovozem a vývozem a jejich daňový režim včetně prokazování výstupu zboží z EU do třetí země při vývozu


novela ZDPH 2021 • zavedení institutu elektronického rozhraní do legislativy DPH od roku 2021

 • zavedení právní fikce do využití elektronického rozhraní při uskutečnění plnění zákazníkovi

 • dopad do zahraničního e-commerce atd., zejména prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku

 • současné využití režimu jednoho správného místa u plnění dle paragrafu 10i) ZDPH a ukázka jeho vyplnění

 • rozšíření režimu jednoho správního místa na prodej zboží osobám nepovinným k dani do jiného členského státu a dovezeného zboží na dálku a promítnutí do hlášení MOSS po výše uvedených změnách od roku 2021

 • zavedení tuzemského plošného přenesení daňové povinnosti


shrnutí k datu konání semináře vydaných Metodických pokynů GFŘ k problematickým okruhům novely ZDPH 2019 a Koordinačních výborů KDP ČR, tj. zejména…. • uplatňování poukazů v kontextu červencové metodiky GFŘ

 • pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu

 • opravné daňové doklady dle paragrafu 42, riziko časového posunu

 • nedobytné pohledávky, rozšíření možností získat DPH z nezaplacených faktur zpět – paragraf 46 – postup dle Metodické informace ze dne 16.12.2019

 • nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH v paragrafu 56a s účinností od 1.1.2021

 • časový posun z přijatých plnění v režimu reverse charge – změny v paragrafu 104 z poslední novely ZDPH


diskuze a odpovědi na otázky
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
DPH v roce 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.9.
2020
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
22.9.
2020
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
VOX   Praha   2 980 Kč 
22.9.
2020
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.9.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
VOX   Praha   4 790 Kč 
22.9.
23.9.
2020
DAŇOVÝ BALÍČEK 2020, změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
23.9.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
23.9.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
23.9.
2020
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
23.9.
2020
Správné využítí informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy • finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti
ANAG   Zlín   1 893 Kč 
24.9.
2020
VLASTNÍ KAPITÁL - právní pohled, účetní operace v rámci vlastního kapitálu a jejich daňové dopady
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
24.9.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
24.9.
2020
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
25.9.
2020
Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů
VOX   Praha   2 590 Kč 
25.9.
2020
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
25.9.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
25.9.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Staré Město   10 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
  Stránka 1 z 43   Další
20 z 857 termínů