Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi

Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/hmotna-nouze-aktuality-a-nejcastejsi-problemy-v-praxi-1585
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.04.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.integracentrum.cz/hmotna-nouze-aktuality-a-nejcastejsi-problemy-v-praxi-1585
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková MPA
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. S ohledem na aktualizační charakter semináře se u účastníků předpokládá předchozí základní znalost dávek hmotné nouze.

Program semináře:

 • Úvod
  • Představení lektorky a účastníků, očekávání
 • Systém dávek pomoci v hmotné nouzi
  • Základní charakteristika - vymezení pojmu hmotná nouze, právní norma upravující pomoc v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, orgány pomoci v hmotné nouzi a jejich kompetence, osoby, které nejsou v hmotné nouzi,
   celkové sociální a majetkové poměry, společně posuzované osoby, zvláštní příjemce dávek, veřejná služba.
  • Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi, nejčastější problémy a doporučení.
 • Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
  • Spolupráce obcí a Úřadu práce, překrývání kompetencí, sociální práce na ÚP a sociální práce na obci, kompetence sociálního pracovníka, standardizovaný záznam SP, JIS, koordinace sociální práce, případová konference,  komunitní plánování, sociální služby v regionu, projekty
   “Obědy do škol a Potravinová banka”, opatření obecné povahy a jeho důsledky v praxi.
 • Diskuse, shrnutí, závěr
  • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.Všechny termíny konání kurzu

 • 18.03.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 19.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 08.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce
bfz   Ústí nad Labem   1 300 Kč 
29.9.
2020
Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb
bfz   Karlovy Vary   1 070 Kč 
30.9.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
2.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
6.10.
2020
Timemanagement v sociálních službách
bfz   Praha   1 680 Kč 
6.10.
2020
Základní informace o bazální stimulaci
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
7.10.
2020
Timemanagement v sociálních službách
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
7.10.
2020
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
bfz   Praha   1 300 Kč 
7.10.
2020
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
8.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
8.10.
2020
Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
8.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
13.10.
2020
Psychosomatická onemocnění, duševní choroby, neurózy, poruchy osobnosti a následná terapie
bfz   Teplice   2 196 Kč s DPH
14.10.
2020
Řešení konfliktů a vyjednávání
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
14.10.
2020
Proaktivní zvládání stresu
bfz   Plzeň   1 770 Kč 
21.10.
22.10.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 300 Kč 
21.10.
2020
Úvod do problematiky domácího násilí
bfz   Ústí nad Labem   1 070 Kč 
27.10.
2020
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
27.10.
2020
Úvod do problematiky domácího násilí
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
30.10.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 54 termínů