Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi

Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/hmotna-nouze-aktuality-a-nejcastejsi-problemy-v-praxi-1585
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.04.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.integracentrum.cz/hmotna-nouze-aktuality-a-nejcastejsi-problemy-v-praxi-1585
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková MPA
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. S ohledem na aktualizační charakter semináře se u účastníků předpokládá předchozí základní znalost dávek hmotné nouze.

Program semináře:

 • Úvod
  • Představení lektorky a účastníků, očekávání
 • Systém dávek pomoci v hmotné nouzi
  • Základní charakteristika - vymezení pojmu hmotná nouze, právní norma upravující pomoc v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, orgány pomoci v hmotné nouzi a jejich kompetence, osoby, které nejsou v hmotné nouzi,
   celkové sociální a majetkové poměry, společně posuzované osoby, zvláštní příjemce dávek, veřejná služba.
  • Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi, nejčastější problémy a doporučení.
 • Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
  • Spolupráce obcí a Úřadu práce, překrývání kompetencí, sociální práce na ÚP a sociální práce na obci, kompetence sociálního pracovníka, standardizovaný záznam SP, JIS, koordinace sociální práce, případová konference,  komunitní plánování, sociální služby v regionu, projekty
   “Obědy do škol a Potravinová banka”, opatření obecné povahy a jeho důsledky v praxi.
 • Diskuse, shrnutí, závěr
  • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.Všechny termíny konání kurzu

 • 18.03.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 19.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 08.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Zákon o sociálních službách - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
26.1.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz     11 111 Kč 
31.1.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Písek   1 350 Kč 
8.2.
2021
Specifika práce s romskou rodinou
bfz   Nejdek   1 560 Kč 
9.2.
2021
Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb
bfz   Praha   1 430 Kč 
9.2.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
16.2.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz     1 280 Kč 
19.2.
2021
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
22.2.
2021
Vedení náročných rozhovorů
bfz   Liberec   1 560 Kč 
1.3.
2021
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
5.3.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
9.3.
2021
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
9.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
10.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Praha   1 430 Kč 
10.3.
2021
Úvod do problematiky týrání a zneužívání
bfz     1 280 Kč 
12.3.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 300 Kč 
16.3.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Strakonice   1 350 Kč 
16.3.
2021
Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
16.3.
2021
Právo na přiměřené riziko
bfz     1 280 Kč 
16.3.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz     1 560 Kč 
17.3.
2021
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 101 termínů