Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady

Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady Controller Institut s.r.o. https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/nakladovy-controlling---kalkulace-a-rozpocty-9/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.11. - 26.11.2020    1 den
Popis termínu: 24. - 26. 11. 2020
Cena bez DPH: 23 000 Kč https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/nakladovy-controlling---kalkulace-a-rozpocty-9/
Cena s DPH: 27 830 Kč
Popis ceny:
23000 Kč bez DPH
Lektor: Ing. Jan Bolek , RNDr. Tomáš Nekvapil
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jan Bolek Finanční ředitel, DEK a. s.
Lektor - kontakt: www.controlling.cz/nab...
Lektor - profil: RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut s.r.o.
Lektor - kontakt: www.controlling.cz/nab...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního managementu nákladů (ABC, ABB, ABM). Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku.

Třetí den semináře probíhá na počítačích. (Notebooky Vám připravíme do učebny, ale pokud si chcete donést svůj, je to určitě možné).

 

Obsah

1. den
Informační základ pro operativní controlling
 • analytické účty nákladů
 • nákladová střediska
 • dimenze zakázky/projektu, procesní a neprocesní náklady

Spotřeba zdrojů a její ocenění
 • přímá spotřeba
 • nepřímá spotřeba
 • problematické položky (odpisy, rezervy aj.)

Řízení hospodárnosti - rozpočty a normy
 • normování spotřeby, výkonové normy
 • rozpočty režijních nákladů
 • moderní metody rozpočtování (Beyond budgeting, Better budgeting)
 • úskalí aplikace norem a rozpočtů, zkušenosti z praxe

Řízení účelnosti – od kalkulace k restrukturalizaci
 • tradiční (útvarový) a moderní (procesní) přístup
 • systémy střediskového zúčtování a přeúčtování
 • odstraňování neúčelných aktivit, zkušenosti z praxe

Kalkulační metody v praxi
 • klasická kalkulace
 • procesní (ABC) kalkulace
 • maticový nákladový model

Rozpočtové řízení na příkladech
 • flexibilní rozpočet
 • zero-based rozpočet
 • procesní rozpočet (ABB)


2. den


Controlling a manažerské řízení
 • státní versus manažerské výkazy
 • střediska - zásady jejich určení a řízení
 • jak a co měřit
 • měřítka a motivace - případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK
 • vztah finančního a nákladového účetnictví

Krycí příspěvky jako informace pro řízení
Klasické a procesní kalkulace
 • kalkulační metody
 • případová studie PNS - ABC
 • ABC - výhody a omezení

Řízení nákladů podpůrných útvarů
 • případová studie DEK fakturace

3. den - s využitím notebooků


Příklady a jejich řešení v MS Excel – vztahové veličiny, rozpočet středisek, sestavení vícedimenzionální roční manažerské výsledovky (MNO, MCN) – střediskový a procesní pohled.Kurz je zařazen v sekcích

Controlling

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Controlling
Název      Cena     
Tvorba strategie
INOVACE DO FIREM     4 000 Kč 
kurz na míru
Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera - Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů
Controller Institut   probíhá online formou   14 641 Kč s DPH
7.10.
2020
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
Controller Institut   Praha   27 830 Kč s DPH
14.10.
16.10.
2020
Controller jako partner managementu - aneb Kde je role controllera v podniku
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
15.10.
2020
Personální controlling - aneb Měřením zamezte plýtvání
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
16.10.
2020
Tvorba strategie - Teambuilding
INOVACE DO FIREM     15 000 Kč 
kurz na míru
Business Thinking pro controllery a datové analytiky - Jak kombinovat business a finanční myšlení?
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
22.10.
2020
MS Excel pro analytiky a controllery II - Posuňte se v excelu zase o kousek výše
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
22.10.
2020
7 smrtelných hříchů controllera - Čemu nesmíte podlehnout, má-li controlling zůstat controllingem
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
23.10.
2020
Funkce a nástroje controllingu v praxi - Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
26.10.
27.10.
2020
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé - Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
10.11.
11.11.
2020
Výrobní controlling - Jak zvyšovat produktivitu?
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
18.11.
19.11.
2020
Investiční controlling - Nakládejte s prostředky efektivně!
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
24.11.
2020
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
Controller Institut   Praha   27 830 Kč s DPH
24.11.
26.11.
2020
Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
25.11.
26.11.
2020
Plánování a Forecasting - aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
15.12.
2020
Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
15.12.
16.12.
2020
Zkouška Diplomovaný controller
Controller Institut   probíhá online formou   zdarma
17.12.
2020
Zkouška Finanční controller - Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
Controller Institut   probíhá online formou   zdarma
18.12.
2020

19 termínů