Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů

Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Controller Institut s.r.o. https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/financni-controlling---planovani-a-reporting-13/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.12. - 16.12.2020   
Popis termínu: 15. - 16. 12. 2020
Cena bez DPH: 17 500 Kč https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/financni-controlling---planovani-a-reporting-13/
Cena s DPH: 21 175 Kč
Popis ceny:
17500 Kč bez DPH
Lektor: Ing. Jitka Pánková , Ing. Tomáš Hájek, MBA
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jitka Pánková Finanční ředitelka, MONTS s.r.o.
Lektor - kontakt: www.controlling.cz/nab...
Lektor - profil: Ing. Tomáš Hájek MBA Člen správní rady / CFO, IXPERTA s.r.o.
Lektor - kontakt: www.controlling.cz/nab...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích.
Na kurzu se také naučíte:

 • rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku
 • zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního zdraví firmy
 • osvědčené techniky k zajištění adekvátní výše cash-flow

Seminář probíhá na počítačích. (Notebooky Vám do učebny nachystáme, ale klidně si můžete donést i svůj).

 

Obsah

1. den


Případové studie z podnikové praxe zaměřená na 2 oblasti finančního controllingu:

Systém finančního plánování od prodeje až po finanční výkazy z podnikové praxe (aneb od Prodeje k Výsledovce)
Systém plánování Cash Flow z podnikové praxe (aneb od Finančního plánu ke Cash Flow) Reporting a motivační kritéria

2. den

 • Oběžný majetek, pracovní kapitál a jeho řízení
 • Dlouhodobý majetek a controlling investic
 • Účetní výkazy a klasické ukazatele finanční analýzy v controllingové praxi
 • Hodnotový management, využití ukazatele ROCE, EVA
 • Systém firemního plánování od prodejní výkonnosti až k plánovým výkazům účetní závěrky
 • Strategie a roční plán
 • Provázanost v plánu
 • Plánování prodeje
 • Plánování výroby
 • Plánování nákupu
 • Investiční plán
 • Plán obslužných činností
 • Plánování rozvahy a cash-flow
 • Forecasting
Kurz je zařazen v sekcích

Controlling

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Controlling
Název      Cena     
Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera - Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů
Controller Institut   probíhá online formou   14 641 Kč s DPH
7.10.
2020
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
Controller Institut   Praha   27 830 Kč s DPH
14.10.
16.10.
2020
Controller jako partner managementu - aneb Kde je role controllera v podniku
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
15.10.
2020
Personální controlling - aneb Měřením zamezte plýtvání
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
16.10.
2020
Business Thinking pro controllery a datové analytiky - Jak kombinovat business a finanční myšlení?
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
22.10.
2020
MS Excel pro analytiky a controllery II - Posuňte se v excelu zase o kousek výše
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
22.10.
2020
7 smrtelných hříchů controllera - Čemu nesmíte podlehnout, má-li controlling zůstat controllingem
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
23.10.
2020
Funkce a nástroje controllingu v praxi - Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
26.10.
27.10.
2020
Tvorba strategie - Teambuilding
INOVACE DO FIREM     15 000 Kč 
kurz na míru
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé - Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
10.11.
11.11.
2020
Výrobní controlling - Jak zvyšovat produktivitu?
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
18.11.
19.11.
2020
Investiční controlling - Nakládejte s prostředky efektivně!
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
24.11.
2020
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty - aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
Controller Institut   Praha   27 830 Kč s DPH
24.11.
26.11.
2020
Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
25.11.
26.11.
2020
Plánování a Forecasting - aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
Controller Institut   Praha   14 641 Kč s DPH
15.12.
2020
Finanční controlling - plánování a reporting - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
Controller Institut   Praha   21 175 Kč s DPH
15.12.
16.12.
2020
Zkouška Diplomovaný controller
Controller Institut   probíhá online formou   zdarma
17.12.
2020
Zkouška Finanční controller - Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
Controller Institut   probíhá online formou   zdarma
18.12.
2020
Tvorba strategie
INOVACE DO FIREM     4 000 Kč 
kurz na míru

19 termínů