Vyvlastňování pozemků a staveb

Vyvlastňování pozemků a staveb INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1580
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  01.06.2021   
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1580
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům účastnícím se na vzdělávání konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastňování pozemků a staveb; konkrétně budou mj. seznámeni s obecnou právní úpravou podle zákona o vyvlastnění i speciální právní úpravou vyvlastnění podle zvláštních zákonů se zaměřením na podmínky pro vyvlastnění, prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění a stanovení náhrady za vyvlastnění, dále na konkrétní účely vyvlastnění stanovené zvláštními zákony, průběhem vyvlastňovacího řízení a ochranou před soudem.

Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), na seznámení se soudní judikaturou, včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání. Účastníci vzdělávání si prohloubí odborné znalosti v dané oblasti a zároveň získají praktické aplikační dovednosti.

Program webináře:

 • Právní úprava vyvlastnění
  • Listina základních práv a svobod
  • Občanský zákoník
  • Zákon o vyvlastnění
  • Zákon o urychlení výstavby
 • Základní pojmy a předmět vyvlastnění
  • Pojem vyvlastnění
  • Subjekty vyvlastnění
  • Předmět vyvlastnění
 • Podmínky vyvlastnění
  • Zákonnost
  • Účely vyvlastnění a jejich vymezení ve zvláštních zákonech
  • Veřejný zájem na vyvlastnění, jeho prokazování a vymezení
  • Stanovení náhrady za vyvlastnění
  • Soulad s cíli a úkoly územního plánování
  • Nezbytný rozsah vyvlastnění
  • Prokázání nedohody s dosavadním vlastníkem
 • Vyvlastňovací řízení
  • Vyvlastňovací úřady
  • Náležitosti žádosti o vyvlastnění
  • Průběh řízení
  • Rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti
  • Odvolání a jeho účinky
  • Podmínky zrušení rozhodnutí o vyvlastnění
  • Podpůrné aplikování obecné úpravy správního řádu
 • Projednání vyvlastnění před soudem
  • Možnost přiznání vyšší náhrady za vyvlastnění soudem a její podmínky
  • Soudní ochrana
  • Příslušnost soudů
 • Speciální právní úprava vyvlastnění
  • Rozdílná úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby u určitých druhů staveb
  • Odlišnosti u příslušnosti vyvlastňovacích úřadů u určitých druhů staveb
  • Speciální proces povolení u určitých druhů stavebKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
23.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
27.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
27.4.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
27.4.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
27.4.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
27.4.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
27.4.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
28.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
29.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
29.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
29.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
30.4.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
30.4.
2021
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
30.4.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
4.5.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
4.5.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
4.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
4.5.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
5.5.
2021
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.5.
2021
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 203 termínů