Archivnictví a spisová služba • nakládání s písemnostmi • ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace

Archivnictví a spisová služba • nakládání s písemnostmi • ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba-o-nakladani-s-pisemnostmi-o-ukladani-a-vyrazovani-dokumentu-o-aktualni-informace/pS70.22894/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.11.2020   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Ostrava (ostrava)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba-o-nakladani-s-pisemnostmi-o-ukladani-a-vyrazovani-dokumentu-o-aktualni-informace/pS70.22894/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: SEIDLER Martin Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven, sekretářky, pro administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení agendy spisové služby a pro všechny, kteří si potřebují tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální informace ke dni konání semináře.Program semináře: • Platná legislativa a její výklad

 • zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů • vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby a další související předpisy v platném znění (mj. implementace nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru)

 • Výkon spisové služby - aktuální informace

 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

 • zásady a praxe spisové služby a její vedení v listinné a elektronické podobě: evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů a jejich podepisování • zpracování interních aktů řízení (spisových a skartačních řádů) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • metadata digitálních dokumentů • výstupní datové formáty

 • Vyřazování dokumentů

 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení

 • příprava a realizace skartačního řízení: zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby

 • výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií

 • Péče o dokumenty, dokumenty zanikajících původců

 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • postup při uplatňování archivního zákona v případě zanikajících veřejnoprávních a soukromoprávních původců • uplatnění insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích ve spisové praxi úpadců a společností v likvidaci

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další kurzy
Název      Cena     
Úprava úředních písemností
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
4.11.
2020
Společenství vlastníků jednotek • aktuality v účetnictví, hospodaření a daních
ANAG   Brno   1 562 Kč 
4.11.
2020
Jedlé kytice
KURZY PRO RADOST     250 Kč s DPH
e-learning
Zákony o obalech a odpadech - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
5.11.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
6.11.
2020
Natáčení videa pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     1 245 Kč s DPH
e-learning
Levandulové relaxační malování
KURZY PRO RADOST     795 Kč s DPH
e-learning
Cardmaking – výroba přáníček pro každou příležitost
KURZY PRO RADOST     300 Kč s DPH
e-learning
Lepší paměť snadno a rychle • kurz paměťových technik, které vám změní život
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
10.11.
2020
Archivnictví a spisová služba • nakládání s písemnostmi • ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
11.11.
2020
Tečkovaná mandala
KURZY PRO RADOST     995 Kč s DPH
e-learning
FIMO - textury a polymery
KURZY PRO RADOST     495 Kč s DPH
e-learning
13 kytarových rytmů, které si zamilujete
KURZY PRO RADOST     745 Kč s DPH
e-learning
Spisová a archivní služba • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
18.11.
2020
Stylistika současné češtiny
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
19.11.
2020
Stylistika současné češtiny - ON-LINE
BOVA     1 690 Kč s DPH
19.11.
2020
Kreslení pravou hemisférou - naučte se kreslit správně
KURZY PRO RADOST     995 Kč s DPH
e-learning
O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
BOVA   Praha   2 190 Kč s DPH
23.11.
2020
Spisová služba • odborná správa dokumentů a spisů v listinné i elektronické podobě
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.11.
2020
Archivnictví a spisová služba • nakládání s písemnostmi • ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
24.11.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 81 termínů