Společenství vlastníků jednotek • aktuality v účetnictví, hospodaření a daních

Společenství vlastníků jednotek • aktuality v účetnictví, hospodaření a daních Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/spolecenstvi-vlastniku-jednotek-o-aktuality-v-ucetnictvi-hospodareni-a-danich/pS20.22883/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  18.11.2020   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Olomouc (olomouc)
Cena bez DPH: 1 562 Kč https://www.anag.cz/spolecenstvi-vlastniku-jednotek-o-aktuality-v-ucetnictvi-hospodareni-a-danich/pS20.22883/
Popis ceny: 1890.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KÜNZELOVÁ Božena Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: účetní společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů SVJ a všechny, kteří se zabývají danou problematikouCíl: seznámení se zásadami správného hospodaření, vedením účetnictví a daňovou problematikou ve společenství vlastníků jednotek.Program semináře:


Účetnictví společenství vlastníků


 • společenství vlastníků jako účetní jednotka

 • náklady a výnosy • příjmy a výdaje společenství vlastníků

 • účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty

 • účetní závěrka společenství vlastníků za rok 2020

 • účetnictví - společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě

 • Hospodaření společenství vlastníků


 • prohlášení vlastníka

 • založení a vznik společenství vlastníků

 • náležitosti stanov

 • účel a majetek společenství vlastníků

 • působnost orgánů ve vztahu k hospodaření

 • výše příspěvků na správu domu a pozemku

 • převzetí dluhu společenstvím vlastníků

 • poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

 • seznam členů

 • shromáždění vlastníků • náhradní shromáždění • rozhodování mimo zasedání shromáždění

 • odměňování orgánů společenství vlastníků

 • přechod dluhů při převodu vlastnického práva k jednotce

 • Daně ve společenství vlastníků


 • daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů společenství vlastníků

 • plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a plátce daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 • další daně...

 • diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
29.9.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
VOX   Praha   4 790 Kč 
29.9.
30.9.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
VOX   Praha   2 990 Kč 
29.9.
2020
Začínající účetní • třídenní seminář
ANAG   Praha   5 777 Kč 
29.9.
2020
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně modelových příkladů
VOX   Praha   2 590 Kč 
30.9.
2020
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020
VOX   Praha   7 170 Kč 
30.9.
12.10.
2020
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
30.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.9.
2020
Cestovní náhrady • výpočet • zaúčtování a zdanění
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
30.9.
2020
Nejnovější informace v oblasti daní a účetnictví 2020/2021 • přehled změn • daňový balíček 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
30.9.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Brno   1 810 Kč 
30.9.
2020
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
1.10.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb po novele • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit • speciál pro příspěvkové organizace
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
1.10.
2020
On-line vysílání: Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
1.10.
2020
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 472 termínů