Fakturace od A do Z

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Eduzone, s.r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví , Administrativa

Název      Cena     
Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.10.
2020
Online seminář: Fakturace od A do Z
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
5.10.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
12.10.
2020
Účetní a daňové doklady - fakturace 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
12.10.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
14.10.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.10.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé
VOX   Praha   2 490 Kč 
21.10.
2020
On-line vysílání: Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
21.10.
2020
Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.10.
2020
Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
22.10.
2020
On-line vysílání: Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko
VOX   u vašeho počítače   1 590 Kč 
27.10.
2020
Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko
VOX   Praha   2 490 Kč 
27.10.
2020
Fakturace a související problematika DPH pro začínající
VOX   Praha   2 190 Kč 
6.11.
2020
Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu
VOX   Praha   2 390 Kč 
13.11.
2020
Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
13.11.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů
VOX   Praha   2 290 Kč 
20.11.
2020
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 490 Kč 
24.11.
2020
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
24.11.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 24 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na odběratelsko-dodavatelské vztahy. Bude se zabývat výkladem pojmů faktura, účetní doklad, daňový doklad, vše s aplikací v praxi. Budou představeny praktické příklady typů a používání ve vazbě na účetní a daňové předpisy, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a evropské směrnice.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s důležitými okruhy z oblasti fakturace dle platné legislativy, a to se zaměřením na praktické využití. Zásadní přitom bude členění faktur na přijaté, vystavené a také jejich oběh a schvalování. Prezentovány budou novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce, ČÚS a DPH. Seminář se bude dále zabývat problematikou kontrolních hlášení, elektronizaci faktur, fakturacím nájemného, přefakturacím, poskytováním slev, rabatů, skont, reklamacemi a také náležitostmi faktur. Zahrnuty budou aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ včetně upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování
 • Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
 • Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
 • Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
 • Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS
 • Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře
 • Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
 • Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
 • Forma listinná, elektronizace faktur
 • Fakturace nájemného
 • Přefakturace
 • Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
 • Úroky z prodlení 
 • Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace  - účtování
 • Náležitosti faktur
  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
  • faktury v daňové evidenci
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
  • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
 • Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
 • Implementace  Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
 • Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník,  zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů - GDPR a další.
 • Dotazy, diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.