Zdravotní pojištění 2020/2021 • postupy v době (post)koronavirové • novinky a příklady z praxe

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
19.11.
2020
Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
23.11.
2020
Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty  Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění • na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení plateb za „státní pojištěnce“ s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.


  Kdy zaměstnavatel plní/neplní ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance? • Kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem? • Kdy vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele? • Výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí – příjmy nepodléhající odvodu pojistného. • Oznamovací povinnost zaměstnavatele – jaké podmínky platí při přihlašování a odhlašování zaměstnanců?


  Minimální vyměřovací základ • Nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie, dopočty a doplatky do zákonného minima. • Souběžné příjmy. • Výkon funkce. • Příjmy po skončení zaměstnání – odměny, konkurenční doložka. • Souběh zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ).


  Nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění • vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. • Překážky v práci na straně zaměstnance – nemoc, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská. • Překážky v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění. • Dohoda o neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.


  Nekolidující zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění, role evidence zaměstnance na Úřadě práce.


  Problémy při placení pojistného • Kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále nevymáhá? • Splátky • Kdy a jak žádat o prominutí penále – je nutno vyměřené penále předem uhradit? • Jaké podmínky musejí být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli vstříc?


  Skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená. • Platné i neplatné rozvázání pracovního poměru. • Ochranná lhůta.


  Zaměstnávání osob ze zahraničí • pendleři • Brexit


  Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění • Odpuštění záloh • Kdy OSVČ není povinna platit zálohy, zúčtování roku 2020, vliv karantény.


  Postupy u dohod • základní zásady • přihlašování a odhlašování zaměstnanců • řešení minima • sčítání příjmů • souběh s pracovní smlouvou


  Účastníci obdrží pracovní materiál • možnost individuálních konzultací, dotazů a diskuze po skončení semináře.