Přeshraniční transakce v 10 nejdůležitějších oblastech • v příkladech včetně řešení s ohleden na významnou novelu ZDPH od 1. 1. 2021

Přeshraniční transakce v 10 nejdůležitějších oblastech • v příkladech včetně řešení s ohleden na významnou novelu ZDPH od 1. 1. 2021 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/preshranicni-transakce-v-10-nejdulezitejsich-oblastech-o-v-prikladech-vcetne-reseni-s-ohleden-na-vyznamnou-novelu-zdph-od-1-1-2021/pS40.22852/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.11.2020   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Brno (brno)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/preshranicni-transakce-v-10-nejdulezitejsich-oblastech-o-v-prikladech-vcetne-reseni-s-ohleden-na-vyznamnou-novelu-zdph-od-1-1-2021/pS40.22852/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ZDRAŽIL Vladimír Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 (účinnost od 1. 9. 2020 novelou 343/2020Sb.), která je na přeshraniční obchod poměrně bohatá (prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody). Změny v přeshraničních transakcích s ohledem na významnou novelu ZDPH od roku 2021 s důrazem na prodej zboží na dálku a dovoz zboží na dálku.


Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení. • úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera

 • dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování

 • osvobození s nárokem na odpočet DPH • jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí • judikáty EMAG • Euro tyre atd., • řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020 • přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock • zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy

 • služby s přeshraničním prvkem • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/

 • definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH

 • Dovoz zboží • uplatnění DPH při dovozu • celní problematika • faktury při dovozu • účetní souvztažnosti • rizika při dovozu

 • Vývoz zboží • uplatnění DPH při vývozu • celní problematika • faktury při vývozu • důkazní prostředky

 • kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí • časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH

 • souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm • souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP

 • neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů • práce na movité věci • propůjčování matric, forem a nástrojů • komisionářské smlouvy a další

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
25.9.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   10 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   9 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   9 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   9 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
28.9.
16.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
28.9.
25.11.
2020
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
VOX   Praha   2 990 Kč 
29.9.
2020
  Stránka 1 z 43   Další
20 z 860 termínů