Spisová a archivní služba • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců

Spisová a archivní služba • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/spisova-a-archivni-sluzba-o-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-verejnopravnich-a-soukromopravnich-puvodcu/pS70.19136/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  18.11.2020   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Plzeň (plzen)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/spisova-a-archivni-sluzba-o-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-verejnopravnich-a-soukromopravnich-puvodcu/pS70.19136/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: JANEČKOVÁ Jitka PhDr.

Popis kurzu

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven i administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení spisové služby a pro všechny, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novým archivním zákonem a potřebují si tuto problematiku ujasnit nebo se dozvědět aktuální informace


Program semináře: • aktuální informace o provádění spisové služby • informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: zákon č. 111/2019 Sb. ze dne 24.4.2019, Část dvacátá druhá, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb.

 • další platná legislativa a její výklad v praxi

 • změna vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby: vyhláška č. 85/2019 Sb. část druhá, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě a další související předpisy v platném znění a další právní předpisy týkající se spisové služby • změny v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS)

 • spisovny a organizace spisové služby

 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců• zásady a praxe spisové služby • příjem • evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů • zpracování interních aktů řízení (spisových řádů, spisových a skartačních plánů, metodika) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • opatření dokumentů metadaty • výstupní datové formáty

 • vyřazování dokumentů

 • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení • příprava a realizace skartačního řízení zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií

 • péče o dokumenty a dokumenty zanikajících původců

 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • výběr archiválií, jejich evidence, zpracování, ukládání a ochrana podle archivního zákona • postup při uplatňování zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě v platném znění v případě zanikajících veřejnoprávních původců

 • péče o dokumenty obsahující osobní údaje v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

 • diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další kurzy
Název      Cena     
Profesionální asistentka/recepční • jak zlepšit své dovednosti ve vedení kanceláře
ANAG   Praha   2 636 Kč 
5.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
6.10.
2020
Zákony o obalech a odpadech - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
8.10.
2020
Spisová služba, archivnictví, pravidla pro ukládání dokumentů v roce 2020
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
9.10.
2020
Český pravopis: jistoty a novinky
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
13.10.
2020
Mezigenerační vztahy a konflikty na pracovišti
ANAG   Ústí nad Labem   2 058 Kč 
14.10.
2020
Mezigenerační vztahy a konflikty na pracovišti
ANAG   Liberec   2 058 Kč 
19.10.
2020
Jedlé kytice
KURZY PRO RADOST     500 Kč s DPH
e-learning
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
20.10.
2020
Zákony o obalech a odpadech - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
20.10.
2020
Odpadové hospodářství a související legislativa
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
20.10.
2020
Firemní porady • 5 kroků jak poradu připravit • 8 zásad jak poradu vést • 7 tipů jak z lidí dostat maximum
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
20.10.
2020
Lepší paměť snadno a rychle • kurz paměťových technik, které vám změní život
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
21.10.
2020
Kurz české interpunkce
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
22.10.
2020
Zákony o obalech a odpadech - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
22.10.
2020
Lepší paměť snadno a rychle • kurz paměťových technik, které vám změní život
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
22.10.
2020
Patchwork pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     1 590 Kč s DPH
e-learning
Firemní porady • 5 kroků jak poradu připravit • 8 zásad jak poradu vést • 7 tipů jak z lidí dostat maximum
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
26.10.
2020
Firemní porady • 5 kroků jak poradu připravit • 8 zásad jak poradu vést • 7 tipů jak z lidí dostat maximum
ANAG   Brno   1 810 Kč 
27.10.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 96 termínů