Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2020 s výhledem na rok 2021 - dvoudenní aplikační seminář

Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2020 s výhledem na rok 2021 - dvoudenní aplikační seminář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/abeceda-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-v-roce-2020-s-vyhledem-na-rok-2021-dvoudenni-aplikacni-seminar-1469
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11. - 03.11.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 3 140 Kč https://www.integracentrum.cz/abeceda-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-v-roce-2020-s-vyhledem-na-rok-2021-dvoudenni-aplikacni-seminar-1469
Cena s DPH: 3 800 Kč
Lektor: Zdeněk Křížek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Tento seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci.

Tento seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci s celou řadou názorných příkladů, vzorů a doporučených postupů. Výklad se soustředí nejen na současnou právní úpravu, ale také i na důležité změny v Zákoníku práce s účinností od 30.7.2020 a 1.1.2021.

PRVNÍ DEN:

 • Osobní a mzdová agenda v roce 2020 - povinnosti zaměstnavatele:
  Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2020 - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance:
  Zařazení zaměstnanců - kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové mimořádné opatření vlády - pokyn Ministerstva zdravotnictví !   Vzory - žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.

 • Zákoník práce 2020 a 2021:
  Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2020 s výhledem na rok 2021.  Změny v pracovním poměru - přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Novinka - sdílené pracovní místo. Skončení pracovněprávních vztahů - zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v  doručování písemností a možné formy.  Nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Základní důležité informace.

 • Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody  2020 a 2021:
  Určování pracovní doby - rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy, pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel - teleworking, hommeworking - pojmy,  dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době.

 • Dovolená 2020 a 2021 - a její určení na hodiny, zásadní změna. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021:
  Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené.

 • Překážky v práci:
  Na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu.  Nově placené volno na akce pro děti a mládež - vedoucí táborů.

 • Náhrady škody v roce 2020 a 2021:
  Pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce.  Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb - zřízení pomníku.

 • Agenturní zaměstnávání:
  Zákon o zaměstnanosti, dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti


DRUHÝ DEN:

 • Odměňování zaměstnanců - mzda, plat, odměna  2020 s výhledem na rok 2021:
  Zařazování zaměstnanců - mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu - příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost.

 • Průměrný výdělek:
  Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.

 • Srážky ze mzdy od 1.7. 2020:
  srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek - nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.7.2020. Insolvence zaměstnance - oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

 • Další důležité informace:
  Problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020, kontroly inspekce práce - čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora. Výhled programu ANTIVIRUS až do konce roku 2020. Vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. co musí dodržet zaměstnavatel. Zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace. Program bude doplňován podle aktuálního vývoje legislativy ke dni konání této akce.

 • Závěr, diskuse:
  Posluchači tohoto dvoudenního semináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce.Všechny termíny konání kurzu

 • 26.10. - 27.10.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 02.11. - 03.11.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové

Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Manažerská akademie pro personalisty a vedoucí pracovníky
EDUZONE-CZ   Praha   24 067 Kč s DPH
30.9.
16.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
30.9.
2020
Poskytování náhrad cestovních výdajů • dle platné právní úpravy
ANAG   Praha   2 058 Kč 
30.9.
2020
Právní minimum pro asistentky
EDUZONE-CZ   Brno   6 643 Kč s DPH
30.9.
2020
On-line vysílání: Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
1.10.
2020
Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
1.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
3.10.
14.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   10 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 563 termínů