Zákon o sociálních službách - aktuality

Zákon o sociálních službách - aktuality INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach-aktuality-1566
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.05.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach-aktuality-1566
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Vzdělávací program se zaměřuje na aktuality a změny v sociálních službách. Účastníci budou rámcově seznámeni s platným ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon s účinností k 1.1.2007 řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob v nepříznivé sociální situaci. Účastníci se seznámí s problematikou osob, které nejsou schopni řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím poskytnutí sociální práce sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak, aby v praxi docílili maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků, kteří zajišťují pomoc při péči o klienta jeho stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytují informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • Bude seznámen s aktuálním znění zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn a prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi.
 • Mezi specifická témata, se kterými se účastník kurzu seznámí, a na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení; kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti; vymezení schopností zvládat základní životní potřeby; dva instituty zvýšení příspěvku na péči; kontrola využití příspěvku na péči; spolupráce a odbornost sociálních pracovníků v rámci řešení nepříznivé sociální situace osob - náhled a teze k chystaným změnám; smlouvy; úhrady; registrace.

Program semináře:

 • Úvod
  • Představení lektora, účastníků; vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.
 • Zákon o sociálních službách včetně dopadů jednotlivých změn
  • Aktuální znění zákona o sociálních službách v souladu s nařízením č. 883/2004, a s nařízením GDRP
 • Zákon o sociálních službách v souladu s prováděcími předpisy – dopady jednotlivých změn 
  • Znění vyhl.č. 505/2006 Sb., (smluvní ujednání a výše úhrad) a znění vyhl. č. 332/2013 Sb., využití v praxi
 • Zákonem o sociálních službách podrobněji
  • příspěvek na péči 
  • kritéria základních životních potřeb, posuzování stupně závislosti,určení příspěvku na péči a kontrola jeho využití
  • spolupráce sociálních pracovníků
  • vymezení činností sociální práce a odbornost SP a PSS
  • registrace
 • Závěr
  • Shrnutí, společná rekapitulace, zodpovězení dotazů.Všechny termíny konání kurzu

 • 23.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 22.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 25.05.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
5.3.
2021
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
9.3.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
9.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Praha   1 430 Kč 
10.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
10.3.
2021
Úvod do problematiky týrání a zneužívání
bfz     1 280 Kč 
12.3.
2021
Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
16.3.
2021
Právo na přiměřené riziko
bfz     1 280 Kč 
16.3.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Strakonice   1 350 Kč 
16.3.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 300 Kč 
16.3.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz     1 560 Kč 
17.3.
2021
Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)
bfz   Písek   1 350 Kč 
18.3.
2021
Specifika komunikace se seniory (Úvod do problematiky)
bfz     1 560 Kč 
18.3.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
18.3.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
19.3.
2021
Zákon o sociálních službách - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
23.3.
2021
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz     1 280 Kč 
23.3.
2021
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
bfz   Česká Lípa   1 560 Kč 
25.3.
2021
Základy aktivizačních technik
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
29.3.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
30.3.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 99 termínů