Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Brno   1 810 Kč 
30.9.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
19.10.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: pracovníky zodpovědné za vedení a účtování pokladen, přijímající tržby v hotovosti, pro vedoucí pracovníky a účetní všech typů organizací • pracovní postupy • pokladních, účetních, asistentek, sekretářek a všech, kteří pracují s penězi a ceninami • pravidla pro činnost pokladny • přehled platné legislativy • vybraná ustanovení zákona o účetnictví, DPH a dalších právních předpisů, které je nutno znát

 • vedení pokladny a pokladní knihy • pokladní operace • práva a povinnosti pokladních pracovníků • hmotná odpovědnost • účetní operace • provozní zálohy • stálé zálohy • vyúčtování záloh • inventarizace pokladny, manka a schodek pokladny

 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu na vyúčtování pracovních cest • ceniny

 • smlouva o hmotné odpovědnosti

 • vnitropodnikové směrnice vztahující se k pokladním činnostem

 • operace s platebními kartami a šeky • cizí měny • kursy a přepočty • kursové rozdíly

 • smlouva o hmotné odpovědnosti

 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků

 • nejčastější chyby a problémy v pokladních činnostech

 • praktické činnosti • vymezení základních pravidel vedení pokladní hotovosti a cenin • vedení pokladních knih a evidencí cenin • přijímání úhrad prostřednictvím platebních karet a šeků

 • nutné náležitosti pokladních dokladů příjímaných i vydávaných • co musíme kontrolovat a co musí doklad obsahovat, aby byl platným

 • nové pokladní doklady podle zákona o EET • bloky účtenek • stav ke dni konání semináře

 • pokladní doklady a jejich promítnutí do Kontrolního hlášení DPH

 • zákon o omezení výše hotovostních plateb

 • valutová pokladna • správné vedení pokladny v cizích měnách • evidence měn • použití kurzů • výpočet kursových rozdílů • oceňování a účtování operací ve valutové a šekové pokladně

 • inventarizacepokladny a cenin • správný postup dle platné legislativy • novelizované postupy a změny v inventarizaci

 • platební karty • vazba na pokladnu, na účtárnu • příklady, správné postupy • platby platebními kartami • účtování přijatých úhrad formou platebních karet - správný postup

 • stravenky, poukázky • doklady v běžné činnosti pokladní nebo hospodářky

 • archivace • správné postupy a jak dlouho musíme doklady uchovávat

 • ochrana a zabezpečení průkaznosti dokladů • potvrzení a prohlášení

 • pracovní činnosti na pokladně v souvislosti s ochranou osobních údajů - GDPR

 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku • využití jedné aplikace (internetové, nebo mobilní) pro více účtů • snížení limitů pro neautorizované transakce při ztrátě platební karty • nové podmínky blokace prostředků na účtu

 • praktické příklady z praxe na celou problematiku

 • diskuze • odpovědi na dotazy