Správné využítí informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy • finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: majitele firem (zkušené i začínající), jednatele. finanční a obchodní manažery ve vedení firem, obchodní, marketingové a výrobní ředitele, manažery personalistiky či zaměstnance na dalších nefinančních a neúčetních pozicích.Program semináře:


Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte účetním informacím uvedeným ve výkazech a budete s nimi umět pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor finančního zdraví firmy a vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti.


Přínos: Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové. Účastníci získají jako bonus bezplatný vstup do aplikace, která umožní využít poznatků ze školení na datech své firmy.


Obsah:


  • Rozvaha – o čem vypovídá, co z ní můžete vyčíst

  • Důležité účetní kategorie a jejich vztah • pohledávky, závazky, majetek, dluhy

  • Výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce

  • Náklady, výnosy a zisková marže • jejich sledování a vzájemné souvislosti

  • Peníze • jak účetnictví eviduje peněžní toky

  • Finanční zdraví • ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy

  • Souhrnné hodnocení firmy • rychlý test bonity, schéma ekonomického směřování firmy

  • diskuze • odpovědi na dotazy