Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality

Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1559
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.03.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1559
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na aktuální změny v rodinném právu v občanském zákoníku. Absolvent získá aktuální informace k platné legislativě rodinného práva. Tyto znalosti jsou nezbytné pro zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.

Účastník kurzu se orientuje ve vztazích mezi rodiči a dětmi, upravených v občanském zákoníku, v rodičovských kompetencích, v úpravě výchovy a výživy, úpravě rodičovského styku. Rodiče často využívají pomoc OSPOD, často řeší spory o děti a od OSPOD požadují pomoc a služby, které nejsou v jejich kompetenci, ale naopak v kompetenci rodičů. Proto se OSPOD musí dobře v těchto vztazích orientovat a umět propojit činnosti upravené v několika právních předpisech.

Program semináře:

 • Právní úprava a významné mezinárodní dokumenty
  • Vybraná ustanovení z Listiny základních práv a svobod, a také z Úmluvy o právech dítěte a z Evropské úmluvy o právech dítěte.
 • Vybraná ustanovení OZ
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská odpovědnost, její obsah a vztah ke statusovým právům, zásahy do rodičovské odpovědnosti, důsledky pro dítě, vztahy mezi ostatními příbuznými, povinnosti soudu, rodičů a orgánu sociálně-právní ochrany při zjišťování názoru dítěte.
 • Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství nebo po rozchodu rodičů
  • Úprava výchovy a výživy, rodičovského styku a poradenství orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dle aktuální právní úpravy.
 • Druhá a třetí součást obsahu rodičovské odpovědnosti, zákonné zastoupení a správa jmění dítěte
  • Opatrovnictví a poručenství, role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu opatrovnictví a veřejného i sobního poručenství, včetně výkonu majetkového opatrovníka, včetně aktuálních změn.
 • Praktická část
  • Kazuistiky a případové studie - aktuální problémy z praxe.Všechny termíny konání kurzu

 • 16.03.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 20.04.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 06.05.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 09.11.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
5.3.
2021
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
9.3.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
9.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Praha   1 430 Kč 
10.3.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
10.3.
2021
Úvod do problematiky týrání a zneužívání
bfz     1 280 Kč 
12.3.
2021
Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
16.3.
2021
Právo na přiměřené riziko
bfz     1 280 Kč 
16.3.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Strakonice   1 350 Kč 
16.3.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 300 Kč 
16.3.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz     1 560 Kč 
17.3.
2021
Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)
bfz   Písek   1 350 Kč 
18.3.
2021
Specifika komunikace se seniory (Úvod do problematiky)
bfz     1 560 Kč 
18.3.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
18.3.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
19.3.
2021
Zákon o sociálních službách - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
23.3.
2021
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz     1 280 Kč 
23.3.
2021
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
bfz   Česká Lípa   1 560 Kč 
25.3.
2021
Základy aktivizačních technik
bfz   České Budějovice   1 350 Kč 
29.3.
2021
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
30.3.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 99 termínů