Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality

Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1559
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.12.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1559
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na aktuální změny v rodinném právu v občanském zákoníku. Absolvent získá aktuální informace k platné legislativě rodinného práva. Tyto znalosti jsou nezbytné pro zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.

Účastník kurzu se orientuje ve vztazích mezi rodiči a dětmi, upravených v občanském zákoníku, v rodičovských kompetencích, v úpravě výchovy a výživy, úpravě rodičovského styku. Rodiče často využívají pomoc OSPOD, často řeší spory o děti a od OSPOD požadují pomoc a služby, které nejsou v jejich kompetenci, ale naopak v kompetenci rodičů. Proto se OSPOD musí dobře v těchto vztazích orientovat a umět propojit činnosti upravené v několika právních předpisech.

Program semináře:

 • Právní úprava a významné mezinárodní dokumenty
  • Vybraná ustanovení z Listiny základních práv a svobod, a také z Úmluvy o právech dítěte a z Evropské úmluvy o právech dítěte.
 • Vybraná ustanovení OZ
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská odpovědnost, její obsah a vztah ke statusovým právům, zásahy do rodičovské odpovědnosti, důsledky pro dítě, vztahy mezi ostatními příbuznými, povinnosti soudu, rodičů a orgánu sociálně-právní ochrany při zjišťování názoru dítěte.
 • Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství nebo po rozchodu rodičů
  • Úprava výchovy a výživy, rodičovského styku a poradenství orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dle aktuální právní úpravy.
 • Druhá a třetí součást obsahu rodičovské odpovědnosti, zákonné zastoupení a správa jmění dítěte
  • Opatrovnictví a poručenství, role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu opatrovnictví a veřejného i sobního poručenství, včetně výkonu majetkového opatrovníka, včetně aktuálních změn.
 • Praktická část
  • Kazuistiky a případové studie - aktuální problémy z praxe.Všechny termíny konání kurzu

 • 03.11.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 27.11.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 10.12.2020 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce
bfz   Ústí nad Labem   1 300 Kč 
29.9.
2020
Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb
bfz   Karlovy Vary   1 070 Kč 
30.9.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
2.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
6.10.
2020
Timemanagement v sociálních službách
bfz   Praha   1 680 Kč 
6.10.
2020
Základní informace o bazální stimulaci
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
7.10.
2020
Timemanagement v sociálních službách
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
7.10.
2020
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
bfz   Praha   1 300 Kč 
7.10.
2020
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
8.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
8.10.
2020
Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
8.10.
2020
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
13.10.
2020
Psychosomatická onemocnění, duševní choroby, neurózy, poruchy osobnosti a následná terapie
bfz   Teplice   2 196 Kč s DPH
14.10.
2020
Řešení konfliktů a vyjednávání
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
14.10.
2020
Proaktivní zvládání stresu
bfz   Plzeň   1 770 Kč 
21.10.
22.10.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 300 Kč 
21.10.
2020
Úvod do problematiky domácího násilí
bfz   Ústí nad Labem   1 070 Kč 
27.10.
2020
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
27.10.
2020
Úvod do problematiky domácího násilí
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
30.10.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 54 termínů