Praktikum v personální a mzdové problematice 2020 s výhledem na 2021 • dvoudenní seminář

Praktikum v personální a mzdové problematice 2020 s výhledem na 2021 • dvoudenní seminář Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/praktikum-v-personalni-a-mzdove-problematice-2020-s-vyhledem-na-2021-o-dvoudenni-seminar/pS60.19083/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.10.2020   
Popis termínu: 9.00 - 15.00
Cena bez DPH: 4 041 Kč https://www.anag.cz/praktikum-v-personalni-a-mzdove-problematice-2020-s-vyhledem-na-2021-o-dvoudenni-seminar/pS60.19083/
Popis ceny: 4890.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KŘÍŽEK Zdeněk
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: pro personalisty a mzdové účetní • aplikační dvoudenní seminář. Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci jen jeden den, personalista – první den, mzdová účetní – druhý den.


Cíl: na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů


Program semináře:


1. den: • 20.10.2020 • 9.00 - 15.00 hod.


osobní a mzdová agenda 2020 • povinnosti zaměstnavatele • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • osobní spis • ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance • vnitřní firemní předpisy • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání


zákon o pracovnělékařské službě 2020 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek • pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové - mimořádné opatření vlády - pokyn Ministerstva zdravotnictví • vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů


zákoník práce 2020 a 2021 • uzavírání pracovněprávních vztahů • náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru • dohody o pracích mimo pracovní poměr 2020 s výhledem na rok 2021 • změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci • novinka sdílené pracovní místo • skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy • zásadní změny v doručování písemností a možné formy • nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání • základní důležité informace


pracovní doba 2020 a 2021 • určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyřsměnný provoz • práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking • dny pracovního klidu • přestávky vpráci • práce přesčas • práce v noci a pracovní pohotovost • novinky v pružné pracovní době


dovolená 2020 a 2021 • její určení na hodiny • zásadní změna • porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021 • druhy dovolené • délka a čerpání • zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku • krácení dovolené • náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou • názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené


překážky v práci • na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů


náhrady škody v roce 2020 a 2021 • pracovní úrazy • zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce • nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů • odškodňování úrazů a nemocí z povolání • výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce • změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku – základní informace


agenturní zaměstnávání • Zákon o zaměstnanosti • dohoda mezi uživatelem a agenturou práce • další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti • změny při uzavírání dohody mezi agenturou práce a uživatelem


diskuze a odpovědi na dotazy


2. den: • 21.10.2020 • 9.00 - 15.00 hod.


odměňování zaměstnanců - mzda plat, odměna 2020 s výhledem na rok 2021 • zařazování zaměstnanců – mzda, plat • mzdový výměr, platový výměr • právní předpisy • minimální zaručená mzda • smluvní mzda • co není mzdou, platem • zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu odměna za pracovní pohotovost


průměrný výdělek • rozhodné období • započitatelný výdělek • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zvláštní výpočty průměrného výdělku • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce


srážky ze mzdy od 1.7.2020 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle daných právních předpisů • příjmy, které se zahrnují pro účely srážek • pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávk • výpočet srážek – od 1.7.2020 • insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře • zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům


další důležité informace • problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020 • kontroly inspekce práce - čerpání příspěvku z programu Antivirus • praktické poznatky a zkušenosti lektora • výhled programu ANTIVIRUS až do konce roku 2020 • vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. co musí dodržet zaměstnavatel • zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace • výše průměrné mzdy na rok 2021 – bude-li již ke dne semináře známa


diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   8 990 Kč 
27.9.
15.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   11 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   11 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
Manažerská akademie pro personalisty a vedoucí pracovníky
EDUZONE-CZ   Praha   24 067 Kč s DPH
30.9.
16.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
30.9.
2020
Poskytování náhrad cestovních výdajů • dle platné právní úpravy
ANAG   Praha   2 058 Kč 
30.9.
2020
On-line vysílání: Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
1.10.
2020
Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
1.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 27   Další
20 z 536 termínů