Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
18.11.
2020
Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
19.11.
2020
Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG   Brno   1 893 Kč 
20.11.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
23.11.
2020
Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
26.11.
2020
Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
27.11.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
14.12.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky


Cíl: v rámci tohoto semináře se na novelu zákoníku práce podíváme výstižně a prakticky, tedy co konkrétně jednotlivé změny znamenají pro zaměstnavatele a jak se s nimi mají personalisté, mzdové účetní a další odpovědní zaměstnanci u zaměstnavatele vypořádat. Zaměstnavatelé rovněž průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance, proto se zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení, a rovněž možností vznášet otázky ohledně témat novely zákoníku práce a přípravy pracovní smlouvy.


Program semináře:


novela zákoníku práce • sdílené pracovní místo

 • dovolená a její nová koncepce

 • dílčí změny pracovní doby

 • omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců

 • zjednodušení doručování pracovněprávních dokumentů

 • umírnění povinnosti zaměstnavatele vystavit potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance

 • zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

 • změna u výpovědi z pracovního poměru z důvodu přechodu práv a povinností

 • vyslání zaměstnanců v rámci poskytování služeb v EU/EHP

 • zvláštní úprava pracovněprávních lhůt

 • závěrečná doporučení


jak na pracovní smlouvu • druh práce, pracovní náplň a pracovní povinnosti zaměstnance

 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a pracovní cesty

 • den nástupu do práce, zkušební doba a trvání pracovního poměru

 • mzda nebo plat, benefity a vypořádání odměny za práci přesčas

 • pracovní doba a práce přesčas

 • autorská práva zaměstnance a vypořádání odměny za zaměstnanecká autorská díla

 • ochrana důvěrných informací zaměstnavatele a zpracovávaných osobních údajů fyzických osob

 • zákaz konkurenční a jiné nekalé činnosti zaměstnance

 • informační povinnost zaměstnavatele

 • skončení pracovního poměru řadových a vedoucích zaměstnanců

 • závěrečná ujednání pracovní smlouvy


diskuze a odpovědi na dotazy