Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.10.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
1.10.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
2.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 253 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře
Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
   - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
   - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
   - Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
   - Lze si sjednat úroky z úroků?
   - Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
   - Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty?
   - Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek?
Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
   - Které dluhy patří do společného jmění manželů?
   - Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
   - Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla?
   - Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela?
   - Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
   - Co je to výhrada soupisu?
   - Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?
Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
   - K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
   - Jak vymezit pohledávky při globální cessi?
   - Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
   - Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
   - Jaké námitky má po postoupení dlužník?
   - Jaká je odpovědnost postupitele?
   - Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika?
Věřitel a započtení
   - Jaké jsou obecné předpoklady započtení?
   - Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
   - Lze započít pohledávku v jiné měně?
   - Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
   - Jaký je vztah započtení a uznání dluhu?
Promlčení pohledávky
   - Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
   - Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
   - Lze se vzdát námitky promlčení?
   - Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení?
   - Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
   - Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.?
Smluvní pokuta
   - Jak dodržet požadavek určitosti u smluvní pokuty?
   - Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu?
   - Je pohledávka z nepřiměřené smluvní pokuty pohledávkou nejistou, tudíž nezpůsobilou zápočtu podle § 1987?
   - Je třeba z hlediska jejich přiměřenosti posuzovat kumulativně smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení a sjednaný úrok z prodlení?
   - Je platné ujednání o smluvní pokutě, do něhož vstupuje třetí osoba?
   - Je možné sjednat smluvní pokutu pro případ zrušení závazku?