Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5930
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 1 644 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5930
Cena s DPH: 1 990 Kč
Lektor: JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na
PODSTATU PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE POHLEDEM DOKTRÍNY A JUDIKATURY
   - obecná úprava v občanském zákoníku
   - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku)
   - co vše péče řádného hospodáře zahrnuje (objektivní v. subjektivní standard)
   - odpovědnost za výkon či odpovědnost za výsledek – hranice a jejich důsledky
   - co když je členem voleného orgánu právnická osoba?
DŮSLEDKY PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE
   - povinnost nahradit újmu
   -
• jde o porušení zákonné či smluvní povinnosti?
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku
   -
• procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
   -
• právo společníka/akcionáře domáhat se za společnost náhrady újmy způsobené společnosti (actio pro socio)
   -
• reflexní škoda na podílech/akciích a její náhrada
   - povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku (co je nepříznivý hospodářský výsledek ve smyslu § 61 odst. 2 z. o. k., odvracení úpadku dle § 62 z. o. k.)
   -
• co vše musí být vydáno
   -
• změny, jež přináší novela ZOK
   - ručení dle § 159 odst. 3 o. z.
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku ručení
   -
• rozsah ručení
   -
• zánik ručení
   -
• procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
   - ručení dle § 68 z. o. k.
   -
• podstata institutu
   -
• aktivní věcná legitimace (kdo může podat žalobu dle § 68 z. o. k.?)
   -
• předpoklady vzniku ručení
   -
• forma žaloby
   -
• důsledky rozhodnutí soudu – neomezené ručení „za vše a vůči všem“?
   -
• nová podoba tohoto institutu v novele ZOK (§ 66 – žaloba na doplnění pasiv)
   - vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)
   -
• podstata institutu
   -
• důvody diskvalifikace
   -
• aktivní věcná legitimace (kdo může podat návrh dle § 63 a násl. z. o. k.?)
   -
• koho může diskvalifikace postihnout
   -
• procesní souvislosti (aktivní věcná legitimace, věcná a místní příslušnost soudu, povaha řízení atd.)
   -
• důsledky rozhodnutí
   -
• změny, jež přináší novela ZOKKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
29.10.
2020
4.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   9 990 Kč 
29.10.
2020
18.2.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
1.11.
2020
3.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
1.11.
2020
17.1.
2021
Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
2.11.
2020
Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
2.11.
2020
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
2.11.
5.11.
2020
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2020
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
2.11.
2020
Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
2.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   8 990 Kč 
2.11.
21.12.
2020
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
3.11.
2020
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
3.11.
2020
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
3.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.11.
22.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
3.11.
2020
12.1.
2021
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
3.11.
2020
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 220 termínů