Novela zákoníku práce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
8.10.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
9.10.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
12.10.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
13.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   Praha   2 058 Kč 
13.10.
2020
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 / 2021 • po zásadní novele zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
13.10.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Brno   1 893 Kč 
13.10.
2020
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 / 2021 • po zásadní novele zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19
ANAG   Brno   1 893 Kč 
14.10.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
14.10.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad
ANAG   Praha   2 140 Kč 
16.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
20.10.
2020
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 s perspektivou pro rok 2021 • podstatná novela zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
21.10.
2020
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 s perspektivou pro rok 2021 • podstatná novela zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
22.10.
2020
Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech • dopad novely Zákoníku práce do praxe mzdové účetní • očekávané novinky pro rok 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
26.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
26.10.
2020
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 / 2021 • po zásadní novele zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
29.10.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
3.11.
2020
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
ANAG   Praha   2 058 Kč 
5.11.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
6.11.
2020
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021
ANAG   Praha   2 140 Kč 
9.11.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 42 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky


Cíl: poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7. 2020 a zčásti od 1. 1. 2021. Jedná se přitom o průřezovou novelu zákoníku práce dopadající též do oblasti zaměstnanosti, která s sebou přináší podstatné změny mj. v oblasti dovolené, doručování písemností, přechodu práv a povinností a která zavádí do českého práva dosud neznámé instituty, jako je např. sdílené pracovní místo. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.


Program semináře:


již účinné změny od 1.6.2020 • sjednocení odpovědnosti za škodu ve školských zařízeních


již účinné změny od 30.7.2020 • odvolatelnost zaměstnanců

 • pracovní doba a doba odpočinku • vícesměnné pracovní režimy • novinky v pružné pracovní době

 • plat a průměrný výdělek

 • náhrada škody

 • potvrzení o zaměstnání

 • vysílání zaměstnanců • novinky v krátkodobém vyslání • institut dlouhodobého vyslání

 • počítání času

 • doručování písemností • doručování písemností zaměstnavatelem • doručování písemností zaměstnancem

 • přechod práv a povinností • nové vymezení přechodu práv a povinností • výpovědní doba v souvislosti s přechodem práv a povinností

 • legislativně-technické změny


změny účinné od 1.1.2021 • překážky v práci na straně zaměstnance • akce pro děti a mládež • placené volno na akce pro děti a mládež

 • dovolená • druhy dovolené • výměra dovolené • dodatková dovolená • započítávání náhradních dob do dovolené • čerpání dovolené • převádění dovolené • krácení dovolené • přechodné ustanovení

 • náhrada škody • odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 • sdílené pracovní místo


diskuze a odpovědi na dotazy