On-line vysílání: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
4.8.
7.8.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
4.8.
10.9.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
4.8.
10.9.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
5.8.
21.8.
2020
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Brno   3 800 Kč s DPH
6.8.
7.8.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
9.8.
11.10.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
9.8.
25.10.
2020
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.8.
2020
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   1 990 Kč 
10.8.
2020
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 490 Kč 
10.8.
2020
Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech
VOX   Praha   12 990 Kč 
10.8.
14.8.
2020
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   37 470 Kč 
11.8.
30.9.
2020
Daňový řád včetně novely od 1. 1. 2021, daňový systém ČR – pojmy a definice
VOX   Praha   4 690 Kč 
11.8.
12.8.
2020
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Mzdová akademie pro začínající v praxi
VOX   Praha   6 490 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   6 390 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
11.8.
2020
DPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně
VOX   Praha   2 025 Kč 
14.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
15.8.
31.10.
2020
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   14 510 Kč 
17.8.
25.8.
2020
  Stránka 1 z 43   Další
20 z 848 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Zákoník práce z pohledu personalistů a mzdových účetních v roce 2020: Přijímání zaměstnanců, zpracování osobních údajů v souvislosti s COVID-19, pracovnělékařské služby v době mimořádných opatření – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky. Pracovní poměr – obsah pracovní smlouvy. Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, přeložení a dočasné přidělení. Způsoby ukončení pracovního poměru. Otázky odměňování zaměstnanců. Navrhované změny v zákoníku práce druhé pololetí a od 1. 1. 2021 – základní informace. Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a vše co je s těmito pracovněprávními vztahy spojeno. Dovolená v roce 2020: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku. Nařízení dovolené, hromadné čerpání dovolené, přerušení dovolené v době nařízené karantény – ano, ne. Příklady výpočtu. Výhled do roku 2021. Pracovní doba v roce 2020: Určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci – mezi směnami a v týdnu, evidence pracovní doby, práce přesčas, ve svátek, v noci a o víkendu. Řešení pracovních úvazků v souvislosti s COVID-19 – změna pracovní doby, zkrácení úvazku. Výkon práce z domova – tzv. Home-office. Nově – možnost sdíleného pracovního místa. Překážky v práci podle zákoníku práce: Mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 a překážky v práci na straně zaměstnance – ošetřovné, karanténa, nemoc zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnavatele – §§§ 207, 208 a 209 ZP. Nároky zaměstnanců – náhrada mzdy a průměrný výdělek. Státem uznaný svátek a překážka v práci na straně zaměstnavatele. Aktuální informace v době „koronavirové“: Program ANITIVIRUS – podpora zaměstnanosti. Podmínky nároku pro zaměstnavatele. Odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné, a společnosti s ručením omezeným. Ošetřovné pro OSVČ, odpuštění plateb záloh na pojistné, a další úlevy pro podnikatele. Další možné legislativní změny v souvislosti s COVID-19 ke dni semináře. Srážky ze mzdy od 1. 4. a od 1. 7. 2020: Aktuální informace k změnám ve srážkách i s ohledem na opatření ke koronaviru. Bonus a přikázání jiné peněžité pohledávky. Součinnost a další důležité změny v oblasti výpočtu srážek. Diskuze, odpovědi na dotazy.