Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při nakládání s odpadem

Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při nakládání s odpadem 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-co-prinese-novy-zakon-o-odpadech-nove-povinnosti-a-moznosti-pri-nakladani-s-odpadem-0002.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10.2020   
Popis termínu: 14. 10. 2020; 9:00–15:00
Cena bez DPH: 2 590 Kč https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-co-prinese-novy-zakon-o-odpadech-nove-povinnosti-a-moznosti-pri-nakladani-s-odpadem-0002.htm
Popis ceny: kód: 2007930 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200793A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200793B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200793C - 8 806 Kč + DPH
Lektor: Ing. Eva Směšná
Více informací o kurzu
Lektor - profil: lektorka a odborná poradkyně v oblasti ochrany životního prostředí
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Legislativní proces projednávání zákona a kde ho sledovat. Účel zákona: • výjimky ze zákona, • stručný obsah zákona, • hierarchie nakládání, předcházení vzniku odpadu. Základní pojmy: • širší definice původce, • změna definice odpadu, vedlejšího produktu, výrobku z odpadu, • změna definice nakládání s odpady, • nová definice soustřeďování odpadů, • časové omezení definic shromažďování, sběru, skladování. Základní zásady nakládání s odpadem. Přehled povinností původce: • zásady zařazování, třídění, označování odpadů, • soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů, • shromažďování a skladování odpadů původcem, • upuštění od odděleného soustřeďování, • předávání a přeprava odpadu, • vedení průběžné evidence odpadů, • POH krajů a obcí. Stručný přehled povinností oprávněných osob. Školní sběr (novinka). Změny při nakládání s odpady: • soustřeďování, skladování, sběr, • úprava, způsoby využití, • odstraňování odpadů, omezení skládkování, poplatek, • mobilní sběr, • obchodování, zprostředkování, • výčet zařízení pro využití odpadů bez povolení, • vzorkování a zkoušky odpadů, Přeprava odpadů: • vnitrostátní přeprava, • přeshraniční přeprava. Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem: • předávání KO do obecního systému, • nakládání s BRKO. Vedení evidence odpadů a ohlašování: • nové kódy způsobu nakládání s odpady, • vedení průběžné evidence odpadů původce, • vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby, • doklady, • ohlašování přes ISPOP. Nápravná opatření a sankce: • nápravná opatření, • přestupky fyzických osob, • sankce. Přechodná ustanovení zákona. Informace o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností: • zpětný odběr použitých elektrozařízení, baterií, pneumatik, • nakládání s autovraky. Dotazy a diskuze.Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Další právní normy
Název      Cena     
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
VOX   Praha   2 490 Kč 
22.9.
2020
Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.9.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
22.9.
2020
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.9.
2020
Novinky v pravopise, stylistice a normě
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.9.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.9.
2020
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.9.
2020
Zákon o registru smluv – aktuální problematika
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.9.
2020
Novela zákona o obchodních korporacích
VOX   Praha   2 490 Kč 
30.9.
2020
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky
VOX   Praha   2 390 Kč 
30.9.
2020
Stavební zákon – povolování provádění staveb
VOX   Praha   2 390 Kč 
1.10.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
1.10.
2020
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) včetně aktualit z vývoje trhu
VOX   Praha   2 490 Kč 
2.10.
2020
Označování potravin pro začínající
VOX   Praha   2 190 Kč 
2.10.
2020
Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace Aneb jak na sociálních sítích zviditelnit charitu a sponzoring.
Verlag Dashöfer   Praha   3 618 Kč s DPH
6.10.
2020
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví
VOX   Praha   2 390 Kč 
6.10.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
8.10.
2020
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s účinností od 1. 1. 2021
VOX   Praha   2 690 Kč 
8.10.
2020
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
VOX   Praha   1 910 Kč 
8.10.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů