Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line vysílání: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi
VOX   Praha   2 290 Kč 
9.7.
2020
On-line vysílání: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
9.7.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Zákoník práce z pohledu personalistů a mzdových účetních v roce 2020: Přijímání zaměstnanců, zpracování osobních údajů v souvislosti s COVID-19, pracovnělékařské služby v době mimořádných opatření – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky. Pracovní poměr – obsah pracovní smlouvy. Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, přeložení a dočasné přidělení. Způsoby ukončení pracovního poměru. Otázky odměňování zaměstnanců. Navrhované změny v zákoníku práce druhé pololetí a od 1. 1. 2021 – základní informace. Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a vše co je s těmito pracovněprávními vztahy spojeno. Dovolená v roce 2020: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku. Nařízení dovolené, hromadné čerpání dovolené, přerušení dovolené v době nařízené karantény – ano, ne. Příklady výpočtu. Výhled do roku 2021. Pracovní doba v roce 2020: Určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci – mezi směnami a v týdnu, evidence pracovní doby, práce přesčas, ve svátek, v noci a o víkendu. Řešení pracovních úvazků v souvislosti s COVID-19 – změna pracovní doby, zkrácení úvazku. Výkon práce z domova – tzv. Home-office. Nově – možnost sdíleného pracovního místa. Překážky v práci podle zákoníku práce: Mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 a překážky v práci na straně zaměstnance – ošetřovné, karanténa, nemoc zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnavatele – §§§ 207, 208 a 209 ZP. Nároky zaměstnanců – náhrada mzdy a průměrný výdělek. Státem uznaný svátek a překážka v práci na straně zaměstnavatele. Aktuální informace v době „koronavirové“: Program ANITIVIRUS – podpora zaměstnanosti. Podmínky nároku pro zaměstnavatele. Odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné, a společnosti s ručením omezeným. Ošetřovné pro OSVČ, odpuštění plateb záloh na pojistné, a další úlevy pro podnikatele. Další možné legislativní změny v souvislosti s COVID-19 ke dni semináře. Srážky ze mzdy od 1. 4. a od 1. 7. 2020: Aktuální informace k změnám ve srážkách i s ohledem na opatření ke koronaviru. Bonus a přikázání jiné peněžité pohledávky. Součinnost a další důležité změny v oblasti výpočtu srážek. Diskuze, odpovědi na dotazy.