DPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

• specifické problémy DPH pro nestátní neziskové organizace (NNO), • současné pohledy na DPH z členských příspěvků a z dotací, • ekonomická činnost NNO a výklad úplaty za činnost, • podmínky vzniku plátcovství, • osoby identifikované k dani a jejich povinnosti, • osvobozená plnění (s ohledem na typické případy NNO), • krácení nároku v poměrné výši a krácené výši, • vyrovnání odpočtu DPH, úprava odpočtu DPH, • registrační povinnost k DPH.