TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Stresový management , Časový management , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Název      Cena     
TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní
STUDIO W   Praha   12 826 Kč s DPH
1.12.
2.12.
2020
TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní
STUDIO W   Praha   12 826 Kč s DPH
1.2.
2.2.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Motto: „Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.“
Arthur Hailey

Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby jak zvládali práci, tak prožívali své dny dlouhodobě spokojenější, odolnější a v dobré kondici.

Cíl: Získat inspiraci a odnést si praktické náměty pro posílení rovnováhy v péči o svůj výkon i své zdroje. Budeme zkoumat osobní možnosti zlepšení práce s časem, svou výkonností, osobní kondicí, energetickou bilancí a celkovou životní vyvážeností.

Obsah:
* Aktivní nebo reaktivní přístup k času jako východisko – jak se k vlastnímu sebeřízení postavit; chci být ve vleku okolností, nebo chci mít na své fungování větší vliv?
* Vývoj systémů sebeřízení a význam time managementu v dnešní době – proč jsou nadhled nad sebou a svou prací, péče o vlastní rozvoj, spokojenost a rovnováha klíčové
* Kde čas brát: vnitřní zdroje – kde ztrácíme nejvíce času a energie – nesoustředění, vyrušování, perfekcionismus, odkládání, nebraní zřetele na možnosti a potenciál lidského mozku; jak se v této oblasti vyvarovat typických chyb a jak fungovat lépe
* Tvorba nových návyků – zásady zavádění optimálních návyků a změn do práce i do života
* Stanovování priorit – proč jsou priority důležité pro osobní výkonnost a spokojenost – nástroje pro určování priorit – moje priority a práce s nimi
* Následování priorit v praxi – diferenciace druhů úkolů a rozdílný praktický přístup k jednotlivým typům činností
* Plánování času – typy plánů, jak plánovat jednoduše a přitom reálně
* Stres v dnešní době – co je stres, proč vzniká, kdy je vhodný a kdy ne, jak stresu předcházet a jak s ním pracovat, pokud již nastal
* Osobní stabilita, zátěžová odolnost – jak ji dlouhodobě, perspektivně rozvíjet jak pro účely zvládání pracovní zátěže, tak pro kvalitu života celkově
* Psychická kondice – vlastnosti nezdolných osob, fenomén hardiness a práce s emocemi
* Fyzická kondice a péče o ni; aktuálně, během dne – režim práce a krátkých předělů, přestávek, jejich využití; celkově – jak a čím svou kondici můžu podporovat dlouhodobě, systematicky, účinně a s potěšením
* Umění se uvolnit – jednoduché relaxační techniky pro rychlé uplatnění a komplexnější nácvikové metody, u kterých s tréninkem narůstá jejich účinnost
* Dlouhodobá životní rovnováha – osobní bilance zdrojů a ztrát sil – osobní „energetický kotel“ – energie člověka jako základ zdraví a předpoklad dobrého fungování v práci i osobním životě
* Akční plány účastníků

Metody výuky: Zážitkový seminář. Interaktivní výklad pojmů a diskuze. Cvičení, individuální a skupinové práce. Diskuze o zkušenostech. Praktické rady a tipy. Práce s reálnými situacemi účastníků – účastníci odejdou s plány a prioritami pro svou praxi. Nácvik relaxačních technik. Individuální doporučení pro implementaci přínosů programu. Vzhledem k zařazovaným relaxačním aktivitám doporučujeme přijít v neformálním oblečení.