Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu

Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/aktualni-pravni-uprava-pracovnelekarskych-sluzeb-o-problemy-s-jejim-uplatnovanim-o-dopad-nouzoveho-stavu/pS60.19009/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  22.06.2020   
Popis termínu: 9.00 - 14.30
Cena bez DPH: 2 140 Kč https://www.anag.cz/aktualni-pravni-uprava-pracovnelekarskych-sluzeb-o-problemy-s-jejim-uplatnovanim-o-dopad-nouzoveho-stavu/pS60.19009/
Popis ceny: 2590.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ŠUBRT Bořivoj JUDr., TUČEK Milan MUDr. prof. CSc.
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku


Program semináře: • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019)

 • omezení pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu a postup po něm

 • základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku

 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům

 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům

 • institut pověřeného poskytovatele

 • co musí obsahovat žádost o prohlídku

 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS

 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní

 • nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • prohlídky podle zvláštních předpisů

 • lékařské prohlídky pro práci v noci

 • nová úprava pro agenturní zaměstnance

 • mladiství a žáci (učni)

 • lékařské posudkyvýpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků

 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku

 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem

 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy

 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce

 • nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání nemocí z povolánípodle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe,koronavirus jako nemoc z povolání

 • diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Návrh novely zákoníku práce z pohledu mzdové a personální oblasti
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
9.6.
2020
TRÉNINK PRO RECRUITERY A HEADHUNTERY
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
10.6.
2020
Aktuality v personální a mzdové oblasti
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
11.6.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
11.6.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Praha   1 975 Kč 
11.6.
2020
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 • aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
12.6.
2020
Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce
VOX   Praha   2 390 Kč 
12.6.
2020
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
12.6.
2020
ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - mzdové souvislosti
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.6.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
14.6.
16.8.
2020
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
15.6.
2020
Důchodové pojištění a vedení ELDP
ANAG   Praha   1 975 Kč 
15.6.
2020
Exekuce srážkami ze mzdy po aktuálních novelách
ANAG   Brno   1 810 Kč 
15.6.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
15.6.
16.7.
2020
Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   Praha   2 390 Kč 
15.6.
2020
Průřez mzdovou problematikou v současné situaci
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
15.6.
2020
Závažná novela zákoníku práce 2020
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
15.6.
2020
Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni!
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
16.6.
2020
Novela zákoníku práce s účinností postupně od 30. 7. 2020 do 1. 1. 2021 v provozu zaměstnavatele
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
16.6.
2020
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce
VOX   Praha   2 490 Kč 
16.6.
2020
  Stránka 1 z 25   Další
20 z 489 termínů