Smluvní a závazkové právo

Smluvní a závazkové právo Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5878
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10. - 17.10.2021    4 dny
Místo: Doksy (doksy-okres-ceska-lipa)
Cena bez DPH: 8 247 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5878
Cena s DPH: 9 980 Kč
Popis ceny:
Stravování: +1745 Kč/os., 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře; ubytování: +1800 Kč/os., 3 noci; doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky).
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Robert Pelikán h.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Robert Pelikán h.D. v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
obecné limity smluvní volnosti
   - dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
   - veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
   - ochrana spotřebitele
   - ochrana slabší strany
smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
   - zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
   - stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
   - relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
   - přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
   - forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný e-mail coby písemná forma?)
   - omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
   - účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
vznik smlouvy
   - možná dohoda o způsobu kontraktace
   - nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
   - reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
   - smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
   - kdy mlčení znamená souhlas
   - adhesní smlouvy
   - (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
obsah smlouvy
   - výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
   - mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
   - lichva, neúměrné zkrácení
změna účastníka závazku
   - postoupení pohledávky
   -
• které pohledávky (ne)lze postoupit
   -
• zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
   -
• právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
   -
• bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
   -
• postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
   -
• uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
   -
• odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
   -
• subrogace, výkup pohledávek
   - postoupení smlouvy
   - převzetí dluhu / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou
   - přistoupení k dluhu / převzetí majetku
   - (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění
vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
   - limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
   - okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
   - vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
   - nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
   - revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku
splnění
   - pravidla pro započítávání obdržených plateb
   - plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
   - právní význam a rizika kvitancí
započtení
   - předpoklady započtení
   - právní účinky započtení
   - započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
   - úskalí spojená se zápočtem pohledávky nejisté a neurčité
odstoupení od smlouvy
   - obecně k důvodům odstoupení
   - právní důsledky odstoupeníKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.9.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
23.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.9.
2021
20.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
25.9.
4.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
25.9.
20.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 249 termínů