Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění nejen v době COVID 19 pandemie

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
6.6.
11.7.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2020 • komplexní výklad
ANAG   Praha   2 058 Kč 
8.6.
2020
Návrh novely zákoníku práce z pohledu mzdové a personální oblasti
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
9.6.
2020
Kratší pracovní doba aneb vše kolem zkrácených úvazků
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
10.6.
2020
TRÉNINK PRO RECRUITERY A HEADHUNTERY
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
10.6.
2020
Nárok na ošetřovné - aktuální souvislosti
INTEGRA CENTRUM     400 Kč s DPH
e-learning
Aktuality v personální a mzdové oblasti
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
11.6.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
11.6.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Praha   1 975 Kč 
11.6.
2020
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 • aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
12.6.
2020
Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce
VOX   Praha   2 390 Kč 
12.6.
2020
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
12.6.
2020
ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - mzdové souvislosti
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.6.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
14.6.
16.8.
2020
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
15.6.
2020
Důchodové pojištění a vedení ELDP
ANAG   Praha   1 975 Kč 
15.6.
2020
Exekuce srážkami ze mzdy po aktuálních novelách
ANAG   Brno   1 810 Kč 
15.6.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
15.6.
16.7.
2020
Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   Praha   2 390 Kč 
15.6.
2020
Průřez mzdovou problematikou v současné situaci
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
15.6.
2020
  Stránka 1 z 25   Další
20 z 493 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. V druhé části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, statutární orgány. Do semináře jsou začleněny dopady nouzového stavu na určení toho, do jakého státu má být hrazeno pojistné a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.


Cíl: v úvodu semináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů. Budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen z pohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky, notifikace atd.). Účastníci semináře budou seznámeni s novými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.


Program semináře:


Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)

 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence

 • pojistné předpisy a daňové předpisy

 • informace o aktuální situaci při zaměstnávání cizinců


Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) • evropská koordinační nařízení • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují • určení, kam platit pojistné v různých situacích • home office cizinců a jeho vliv na určení příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování

 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR


Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy

 • daňová rezidence fyzických osob a její určení

 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem

 • zdanění příjmů zaměstnanců za práci na home office v zahraničí

 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR

 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

 • specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)

 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR

 • stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady

 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění

 • odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení

 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne


Vyslání zaměstnanců z ČR • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, novelizace směrnice a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států

 • notifikační povinnosti

 • cestovní náhrady

 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zrušení záloh na daň v ČR

 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty

 • zamezení dvojího zdanění


diskuze a odpovědi na dotazy