Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK

Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5876
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.03.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5876
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na:
předpoklady výkonu funkce
   - obecné
   - zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a inkompatibilita funkcí v představenstvu a dozorčí radě)
   - důsledky jejich absence
vznik funkce
   - jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit a možnosti odchylných ujednání v zakladatelských právních jednáních
   - právnická osoba jakožto člen voleného orgánu - specifika
   - vysílací právo (ve znění účinném od 1. 1. 2021)
   - specifika při jmenování jediným společníkem/akcionářem
   - kooptace, náhradníci (předpoklady, jak a kdy vzniká funkce, délka funkčního období)
   - volba členů dozorčí rady v akciové společnosti (povinná participace nyní i po účinnosti novely)
   - jmenování členů statutárního orgánu soudem
   - některé otázky související se jmenováním opatrovníka
zánik funkce
   - právnická osoba jakožto člen voleného orgánu - specifika
   - odvolání (kdo může odvolat, úprava sistace hlasovacích práv a její důsledky, limitace důvodů pro odvolání, vliv „podřízení“ smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce)
   - odstoupení (komu a jak se doručuje odstoupení, kdy začíná běžet doba jednoho měsíce, jaké jsou důsledky odstoupení v nevhodné době), a jeho úprava po novele ZOK
   - uplynutí funkčního období (funkční období na dobu neurčitou?)
   - vyloučení z výkonu funkce (předpoklady, vztah k přechodným ustanovením, procesní úprava, důsledky soudního rozhodnutí a jeho případného nerespektování) před i po účinnosti novely ZOKKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
24.1.
14.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
24.1.
28.3.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
BOVA     4 580 Kč s DPH
25.1.
26.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
25.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.1.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.1.
2021
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
27.1.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
18.4.
2021
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
3.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
6.2.
24.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
6.2.
10.4.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 234 termínů