Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5874
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.12.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5874
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na
podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury
   - obecná úprava v občanském zákoníku
   - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku)
   - co vše péče řádného hospodáře zahrnuje (objektivní v. subjektivní standard)
   - odpovědnost za výkon či odpovědnost za výsledek – hranice a jejich důsledky
   - co když je členem voleného orgánu právnická osoba?
důsledky porušení péče řádného hospodáře
   - povinnost nahradit újmu
   -
• jde o porušení zákonné či smluvní povinnosti?
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku
   -
• procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
   -
• právo společníka/akcionáře domáhat se za společnost náhrady újmy způsobené společnosti (actio pro socio)
   -
• reflexní škoda na podílech/akciích a její náhrada
   - povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku (co je nepříznivý hospodářský výsledek ve smyslu § 61 odst. 2 z. o. k.)
   -
• co vše musí být vydáno
   -
• změny, jež přinesla novela (§ 66 odst. 1 písm. a/ z. o. k.)
   - ručení dle § 159 odst. 3 o. z.
   -
• jaké jsou předpoklady vzniku ručení
   -
• rozsah ručení
   -
• zánik ručení
   -
• procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
   - ručení dle § 68 z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020
   -
• podstata institutu
   -
• aktivní věcná legitimace (kdo může podat žalobu dle § 68 z. o. k.?)
   -
• předpoklady vzniku ručení
   -
• forma žaloby
   -
• důsledky rozhodnutí soudu – neomezené ručení „za vše a vůči všem“?
   - žaloba na doplnění pasiv dle § 66 odst. 1 písm. b) z. o. k.
   -
• podstata institutu
   -
• co znamená „přispěl k úpadku“?
   -
• předpoklady vzniku povinnost přispět do majetkové podstaty
   -
• přechodná ustanovení (vztah k § 68)
   - vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)
   -
• podstata institutu
   -
• důvody diskvalifikace
   -
• aktivní věcná legitimace (kdo může podat návrh dle § 63 a násl. z. o. k.?)
   -
• koho může diskvalifikace postihnout
   -
• procesní souvislosti (aktivní věcná legitimace, věcná a místní příslušnost soudu, povaha řízení atd.)
   -
• důsledky rozhodnutí
   -
• změny, jež přinesla novela ZOKKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.6.
2021
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
4.7.
12.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   9 990 Kč 
4.7.
29.8.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
4.7.
12.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
4.7.
29.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
5.7.
23.8.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     10 990 Kč 
5.7.
2.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
8.7.
26.8.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 258 termínů