Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
12.6.
2020
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
29.6.
2020
Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   3 800 Kč s DPH
16.9.
17.9.
2020
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   4 600 Kč s DPH
29.9.
30.9.
2020
Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   3 800 Kč s DPH
15.10.
16.10.
2020
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   3 800 Kč s DPH
26.10.
27.10.
2020

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají personální a mzdovou problematikou, tj. zejména začínajícím personalistům, manažerům, mzdovým účetním v rámci kumulace funkcí personalista a mzdová účetní


Cíl: seznámení posluchačů se současnou legislativou v oblasti personální a mzdové agendy a to nejen podrobným výkladem, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů


Program semináře:  • zákoník práce • předsmluvní povinnosti • závislá práce – pojem • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • minimální zaručená mzda v roce 2020 a způsoby určení její výše

  • ochrana osobních údajů (GDPR) • předávání a zpracování osobních údajů elektronickou formou v souvislosti s COVID-19

  • pracovnělékařské služby • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • mimořádné opatření vlády COVID-19, a vyjádření Společnosti pracovního lékařství • vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky

  • uzavírání pracovněprávních vztahů - povinnosti zaměstnavatele • co musí obsahovat pracovní smlouva • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy • odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů

  • ukončení pracovního poměru • doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru • dohody o provedení práce a pracovní činnosti • praktické poznatky postupů zaměstnavatelů v době mimořádných opatření vlády – COVID 19

  • dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku • výměra dovolené, plány dovolené • nařizování dovolené a celozávodní dovolená v souvislosti s COVID 19, co zaměstnavatel nesmí • čerpání dovolené, mateřská dovolená a dovolená • dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby • změna úvazku v průběhu roku názorné ukázky výpočtu dovolené • vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené

  • překážky v práci v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – COVID 19 • překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, nepřidělování práce, částečná nezaměstnanost, řešení těchto překážek v práci a následné příspěvky (refundace) z poskytnutých náhrad z programu ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti. • názorné ukázky, postupy a praktické zkušenosti • překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. • ostatní překážky v práci podle Zákoníku práce – koronavirus a nemoc zaměstnance, ošetřovné, karanténa – zvláštní postupy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády • celá řada názorných příkladů a postupů, praktické zkušenosti • další překážky v práci na straně zaměstnance – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená

  • zákon o zaměstnanosti v roce 2020 • agenturní zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce • mimořádná opatření vlády

  • diskuze a odpovědi na dotazy